Environmentálna technológia

Zmeniť jazyk

Európa patrí k najväčším používateľom ekologicky účinných technológií na svete. Ekologické podniky EÚ, ktoré zamestnávajú viac než dva milióny ľudí, predstavujú približne jednu tretinu celosvetového trhu a rastú tempom približne 5 % ročne. Využívaniu týchto príležitostí však stále stoja v ceste veľké prekážky, a to najmä v podobe dotácií poškodzujúcich životné prostredie a nedostatku finančných stimulov pre ekologické inovácie. Dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárstva s nulovými emisiami na celom kontinente závisí od kombinácie činností, ktoré sa týkajú všetkých úrovní spoločnosti: vlád, výskumných pracovníkov, podnikov a jednotlivých občanov. More

Key facts and messages

Podtémy

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100