Hoci je pôda základnou potrebou ľudskej spoločnosti rovnako ako vzduch či voda, degradácia pôdy ešte nezískala toľko pozornosti ako hrozby týkajúce sa ostatných dvoch prvkov. Pôda je základným predpokladom na produkciu 90 % všetkých ľudských potravín, živočíšnych krmív, vláknin a pohonných hmôt. Poskytuje možnosti na osídlenie ľuďmi a nerastné suroviny, ako aj podzemnú vodu. K hlavným európskym problémom patria: strata hornej vrstvy pôdy z dôvodu erózií alebo stavebných činností, kontaminácia a acidifikácia.

Nedostatok pozornosti venovanej degradácii pôdy sa neprejavuje len v nedostatočnom počte európskych smerníc alebo cieľov týkajúcich sa ochrany pôdy, ale aj v malom množstve údajov. V EÚ sa napríklad určilo 300 000 lokalít ako určite alebo pravdepodobne kontaminovaných, najlepší odhad je však pritom 1,5 milióna kontaminovaných oblastí.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100