Pôda

Zmeniť jazyk

Hoci je pôda základnou potrebou ľudskej spoločnosti rovnako ako vzduch či voda, degradácia pôdy ešte nezískala toľko pozornosti ako hrozby týkajúce sa ostatných dvoch prvkov. Pôda je základným predpokladom na produkciu 90 % všetkých ľudských potravín, živočíšnych krmív, vláknin a pohonných hmôt. Poskytuje možnosti na osídlenie ľuďmi a nerastné suroviny, ako aj podzemnú vodu. K hlavným európskym problémom patria: strata hornej vrstvy pôdy z dôvodu erózií alebo stavebných činností, kontaminácia a acidifikácia. More

Key facts and messages

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100