Environmentálne scenáre

Zmeniť jazyk

Problémy, k akým patria klimatické zmeny, pokles biodiverzity a využívanie prírodných zdrojov, majú dlhodobé dôsledky, ktoré vyžadujú dlhodobé politické riešenia. Na prijímanie informovaných strategických rozhodnutí sa musíme pokúsiť predpovedať, aké úlohy nás čakajú, a využiť prebiehajúce, vznikajúce a skryté trendy. Ak chceme naozaj riešiť trvalú udržateľnosť Európy, musíme podnikať kroky mimo dvoch legislatívnych cyklov a ďalšie kroky. Dlhodobý výhľad do budúcnosti však vyžaduje otvorenú myseľ: kľúčové výzvy, ktorým Európa čelí, sa môžu v budúcnosti výrazne zmeniť. Environmentálne scenáre, perspektívy a ďalšie druhy pokrokových štúdií nám pomáhajú riešiť neprepojenosť a neistoty budúcich trendov a navrhovať lepšie politiky, ktoré prejdú skúškou času. More

Key facts and messages

Prehliadať katalóg

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100