Úvodné informácie o ďalších problematikách

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 22. 04. 2016 11:08

Mnohé environmentálne problémy nepatria do jednoznačne vymedzených kategórií, alebo patria do mnohých z nich. V tejto časti sa rozoberajú oblasti také rozmanité ako environmentálny vplyv prírodných nebezpečenstiev (povodne, sopečné činnosti atď.), veľké priemyselné havárie, uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov a ďalšie oblasti.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100