Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Témy / Hluk / Politické súvislosti

Politické súvislosti

Zmeniť jazyk
Od roku 2002 poskytuje komplexná smernica o environmentálnom hluku spoločný základ na riešenie problémov s hlukom v Európskej únii. Jej hlavným cieľom je znižovať škodlivé vplyvy vyplývajúce z vystavenia hluku a predchádzať im.

Emisie hluku z vozidiel a strojov sa v EÚ regulujú už niekoľko desaťročí. Prvýkrát sa vystavenie ľudí hluku začalo regulovať v 90. rokoch. 6. environmentálny akčný program Európskeho spoločenstva na roky 2002 – 2012 sa zameriava na  „…značné zníženie počtu osôb pravidelne vystavených priemerným dlhodobým hladinám hluku, najmä z cestnej dopravy, ktoré podľa vedeckých štúdií majú škodlivé účinky na ľudské zdravie…“.

V rovnakom roku bola prijatá smernica o environmentálnom hluku. Poskytla spoločný základ na riešenie hluku v EÚ. Členské štáty by mali určiť najproblémovejšie miesta hluku, pre ktoré sa vypracujú akčné plány. Jednotlivé krajiny by tiež mali o týchto činnostiach informovať verejnosť a Komisiu. Najproblémovejšie miesta hluku a akčné plánovanie sa týkajú hlavných aglomerácií a najväčších ciest, železničných tratí a letísk.

Vystavenie hluku sa začleňuje aj do iných politík EÚ, napríklad do tematickej stratégie týkajúcej sa urbanizácie, spoločnej dopravnej politiky a stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

V roku 2004 Komisia publikovala prehľad všetkých príslušných európskych právnych predpisov a noriem týkajúcich sa emisií hluku.

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Zaregistrujte sa teraz!
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Aktuálny počet odberateľov 33005. Frekvencia: 3 až 4 e-maily mesačne.
Archív notifikácií
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100