Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Témy / Životné prostredie a zdravie / Činnosti agentúry EEA

Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Činnosti agentúry EEA sú zamerané na sledovanie pokroku pri dosahovaní cieľov európskej stratégie v oblasti životného prostredia a zdravia, ktorou sa vytvára prepojenie medzi vedou a politikou. K činnostiam patrí metodická práca na hodnoteniach a ekonomické vyhodnotenie vplyvov na zdravie. Spolupracujeme s Európskou komisiou, Svetovou zdravotníckou organizáciou, ďalšími agentúrami Spoločenstva, krajinami a inými zúčastnenými stranami.

Zameriavame sa na nasledovné:

  • Vývoj metodík na hodnotenie vplyvov na životné prostredie a zdravie, pričom zohľadňujeme zložitosť prepojení medzi príčinami a následkami.
  • Prístupy na hodnotenie dôkazov činnosti.
  • Zlepšenie prístupu k informáciám o vplyvoch na životné prostredie a zdravie (vrátane chemických látok) a ich priestorové rozloženie v súvislosti so zdieľaným environmentálnym informačným systémom pre Európu (SEIS).
  • Podporu európskeho informačného systému životného prostredia a zdravia.
  • Hodnotenie prepojenia medzi klimatickými zmenami a zdravím v rámci aktualizácie správy z roku 2004 Hodnotenie vplyvov meniacej sa klímy v Európe.
  • Ekonomické vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a zdravie.

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100