Osobné nástroje

ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Témy / Rybolov / Úvodné informácie o rybolove

Úvodné informácie o rybolove

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 17. 11. 2011 11:47

Európska rybárska flotila má kriticky nadmernú kapacitu. Nadmerný rybolov môže mať vážne dôsledky na celé morské prostredie. Niektoré techniky rybolovu vlečnými sieťami spôsobujú napríklad škody na veľmi dôležitých biotopoch na morskom dne. Na opačnom konci potravinového reťazca zostanú morské vtáky, tulene, veľryby a iné morské cicavce bez potravy.

Kľúčovou otázkou zostáva, či sa Európa dokáže vyhnúť vyloveniu zostávajúcich zásob rýb a namiesto toho vybuduje priemysel, ktorý bude udržateľný aj z hľadiska životného prostredia aj z hľadiska tých, ktorí sa ním živia. V tejto časti sa rozoberá reforma politiky EÚ v oblasti rybolovu, ktorá je navrhnutá s vyššie uvedeným cieľom, a predstavujú štúdie o zásobách rýb, činnosti rybárskej flotily a možných alternatívach, napríklad chove rýb.

Geographic coverage

Komentáre

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100