Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Témy / Klimatické zmeny / Činnosti agentúry EEA

Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Poskytovaním informácií o klimatických zmenách podporuje agentúra EEA plnenie Kjótskeho protokolu v EÚ, hodnotenie politík EÚ a vypracúvanie dlhodobých stratégií na zmiernenie klimatických zmien a prispôsobenie týmto zmenám. Informácie agentúry EEA (údaje, ukazovatele, hodnotenia, odhady) sa zmeriavajú na trendy v oblasti emisií skleníkových plynov, politiky a opatrenia, ako aj na vplyvy klimatických zmien a adaptačné činnosti v Európe. Agentúra EEA sa stane európskym strediskom údajov o emisiách skleníkových plynov a vplyvoch klimatických zmien.

Prácu agentúry v tejto oblasti vedie skupina pre klimatické zmeny a energetiku agentúry EEA. Skupina úzko spolupracuje s Európskym tematickým centrom pre ovzdušie a klimatické zmeny (ETC/ACC) a so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet).

Sledovanie skleníkových plynov, určovanie zodpovednosti a podávanie správ

Práca agentúry EEA v oblasti emisií skleníkových plynov je zameraná na podporovanie plnenia Kjótskeho protokolu v EÚ. Ku kľúčovým činnostiam a produktom patria:

Vplyvy a prispôsobenie

K činnostiam agentúry EEA v oblasti vplyvov klimatických zmien a prispôsobenia patria:

Perspektívy a scenáre

V rámci svojich činností podporuje agentúra EEA prípravu dlhodobých stratégií na zmiernenie klimatických zmien a prispôsobenie týmto zmenám prostredníctvom štúdií o perspektívach do budúcnosti a scenároch v časovom horizonte 2020 až 2050, napríklad:

  • analýzy dlhodobých emisií skleníkových plynov a vplyvov klimatických zmien,
  • hodnotenia možných spôsobov zníženia emisií skleníkových plynov realizovateľných na celosvetovej úrovni a prechod Európy na nízkouhlíkové energetické systémy do roku 2030,
  • analýzy odhadovaných zmien v oblasti kvality ovzdušia v Európe do roku 2030 a možných prínosov klimatických politík pre kvalitu ovzdušia.

 

Klimatické zmeny predstavujú aj jednu z prioritných oblastí, ktorá sa rieši v integrovaných hodnoteniach agentúry EEA, najmä:

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Zaregistrujte sa teraz!
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Aktuálny počet odberateľov 33128. Frekvencia: 3 až 4 e-maily mesačne.
Archív notifikácií
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100