Osobné nástroje

ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Témy / Biodiverzita

Biodiverzita

Zmeniť jazyk

Biodiverzita zahŕňa rôzne gény, druhy a ekosystémy, ktoré tvoria život na Zemi. V súčasnosti sme svedkami stabilného poklesu biodiverzity s hlbokými dôsledkami na prírodný svet a ľudské blaho. Hlavnými príčinami sú zmeny v prírodných biotopoch. Tie sú spôsobené systémami intenzívnej poľnohospodárskej produkcie, výstavbou, ťažbou kameňa, nadmerným využívaním lesov, oceánov, riek, jazier a pôdy, prenikaním cudzích druhov, znečisťovaním a čoraz viac aj globálnymi klimatickými zmenami. Európa stanovila cieľ zastaviť pokles biodiverzity do roku 2010. Najnovšie hodnotenia agentúry EEA ukazujú, že bez ďalších politických snáh je nepravdepodobné tento cieľ dosiahnuť. More

Kľúčové fakty a správy
Sladké vody v Európe obsahujú množstvo znečisťujúcich látok vrátane živín, kovov, pesticídov, patogénnych mikroorganizmov, priemyselných chemikálií a liečiv. Tieto látky môžu mať nepriaznivé účinky na vodné ekosystémy,... Ďalší:
Pozoruje sa ničenie morských a pobrežných ekosystémov v Čiernom, Stredozemnom, Baltskom mori, v severovýchodnom Atlantiku a v Arktíde. Tento trend je spôsobený rybolovom, poľnohospodárstvom, priemyselným používaním chemických... Ďalší:
Pôda je obmedzený zdroj a spôsob, akým sa využíva, je jedným z hlavných hnacích síl zmien životného prostredia so značným vplyvom na kvalitu života a ekosystémov, ako aj na správu infraštruktúry. Následne zmeny životného... Ďalší:

Komentáre

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100