Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Témy / Znečisťovanie ovzdušia / Činnosti agentúry EEA

Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Agentúra EEA je strediskom Európskej únie o údajoch súvisiacich s ovzduším. Agentúra EEA podporuje realizáciu mnohých smerníc EÚ súvisiacich s emisiami do ovzdušia a kvalitou ovzdušia. Agentúra EEA tiež prispieva k hodnoteniu politík EÚ o znečisťovaní ovzdušia a k príprave dlhodobých stratégií na zlepšenie kvality ovzdušia v Európe. Práca agentúry EEA sa zameriava na dokumentovanie a hodnotenie emisií do ovzdušia a trendov v oblasti kvality ovzdušia, ako aj súvisiacich politík a opatrení v Európe.

Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie

Agentúra EEA podporuje EÚ pri príprave dlhodobých stratégií na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie poskytovaním hodnotenia a informácií politikom. K našim kľúčovým činnostiam a produktom patria:

 

Kvalita ovzdušia

Práca agentúry EEA v oblasti kvality ovzdušia podporuje prípravu a budúcu realizáciu smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe a existujúce právne predpisy EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia.

 Ku kľúčovým činnostiam a produktom patria:

 

Prácu agentúry v tejto oblasti vedie skupina pre ovzdušie a dopravu agentúry EEA. Skupina úzko spolupracuje s Európskym tematickým centrom pre ovzdušie a klimatické zmeny (ETC/ACC) a so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet).

 

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Zaregistrujte sa teraz!
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Aktuálny počet odberateľov 33094. Frekvencia: 3 až 4 e-maily mesačne.
Archív notifikácií
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100