Osobné nástroje

ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Témy / Znečisťovanie ovzdušia / Činnosti agentúry EEA

Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 13. 08. 2014 14:51
Agentúra EEA je strediskom Európskej únie o údajoch súvisiacich s ovzduším. Agentúra EEA podporuje realizáciu mnohých smerníc EÚ súvisiacich s emisiami do ovzdušia a kvalitou ovzdušia. Agentúra EEA tiež prispieva k hodnoteniu politík EÚ o znečisťovaní ovzdušia a k príprave dlhodobých stratégií na zlepšenie kvality ovzdušia v Európe. Práca agentúry EEA sa zameriava na dokumentovanie a hodnotenie emisií do ovzdušia a trendov v oblasti kvality ovzdušia, ako aj súvisiacich politík a opatrení v Európe.

Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie

Agentúra EEA podporuje EÚ pri príprave dlhodobých stratégií na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie poskytovaním hodnotenia a informácií politikom. K našim kľúčovým činnostiam a produktom patria:

 

Kvalita ovzdušia

Práca agentúry EEA v oblasti kvality ovzdušia podporuje prípravu a budúcu realizáciu smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe a existujúce právne predpisy EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia.

 Ku kľúčovým činnostiam a produktom patria:

 

Prácu agentúry v tejto oblasti vedie skupina pre ovzdušie a dopravu agentúry EEA. Skupina úzko spolupracuje s Európskym tematickým centrom pre ovzdušie a klimatické zmeny (ETC/ACC) a so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet).

 

Geographic coverage

Europe

Komentáre

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100