Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Rok lesa: oslava lesov pre ľudí

Zmeniť jazyk
Topics: ,
Životy 1,6 miliardy ľudí závisia od lesov. Lesy sú domovom pre 300 miliónov ľudí na celom svete.

 Image © EEA/John McConnico

Fórum OSN o lesoch

„V meste sme od seba odlúčení, a to je nebezpečné. Les je naše rodisko a náš domov. Nemôžeme toto miesto opustiť. Les nám dáva istotu, ktorá sa v meste stráca,“ hovorí príslušník kmeňa Soura v štáte Orissa vo východnej Indii.

Lesy nie sú len stromy: sú to spoločenstvá

Organizácia OSN vyhlásila rok 2011 za Medzinárodný rok lesov, sústreďujúc sa na ľudí po celom svete, ktorí žijú v lesoch a sú od nich závislí. Celý rok sa budeme zameriavať na to, akú úlohu v našom živote zohrávajú lesy. Lesy sú spoločenstvá tvorené rastlinami, živočíchmi, mikroorganizmami, pôdou, klímou a vodou.

Lesy, to sú aj zložité vzťahy medzi organizmami (vrátane nás) a prostredím, v ktorom žijú. Lesy pokrývajú viac než 30 % zemského povrchu. Sú jedným z najdôležitejších zdrojov biodiverzity na zemi: sú domovom pre viac než dve tretiny známych suchozemských druhov a majú najväčší podiel ohrozených druhov na zemi.

Vďaka lesom žijeme, pretože čistia ovzdušie a vodu. Vyživujú našu pôdu a mnohým z nás poskytujú potraviny, prístrešie a liečivá. Lesy regulujú miestnu, regionálnu a globálnu klímu a zadržiavajú uhlík, ktorý by sa inak mohol hromadiť v atmosfére, a tak prispievať ku globálnemu otepľovaniu.

Na druhej strane v lesoch sa nachádza aj veľa cenných zdrojov, ktoré môžeme využívať. V súčasnosti nás problematika lesov stavia pred určité zásadné voľby, ktorým čelíme ako druh. Je možné vytvoriť rovnováhu medzi využívaním lesných zdrojov a pôdy a ostatnými základnými úlohami, ktoré lesy zohrávajú v systéme podpory života na našej planéte?

Na ďalších stránkach sa stretnete so zaujímavými ľuďmi z celého sveta, ktorých životy sú pevne prepojené s lesmi. Od Konga po Indiu a Európu si vypočujeme príbehy o lesoch a ľuďoch, ktorí v nich žijú. Oslávte rok 2011 zamyslením sa nad vaším miestnym lesom a nad tým, čo znamená pre vás a pre budúce generácie.

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100