Výborná kvalita vody na kúpanie vo väčšine európskych miest

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 23. 05. 2014 Posledná zmena 03. 06. 2016 17:01
Topics: , ,
Voda na plážach, v riekach a jazerách Európy mala vo všeobecnosti v roku 2013 vysokú kvalitu, pričom viac ako 95 % týchto lokalít spĺňalo minimálne požiadavky. Ako vyplýva z údajov, pobrežná voda vykazovala o niečo lepšie výsledky ako vnútrozemské vody na kúpanie.

Všetky lokality na kúpanie na Cypre a v Luxembursku sa považovali za "výborné". Za týmito krajinami nasledovala Malta (99 % výborná), Chorvátsko (95 %) a Grécko (93 %). Na opačnom konci stupnice sa nachádzali členské štáty Európskej únie s najvyšším podielom lokalít s označením "nevyhovujúce", a to Estónsko (6 %), Holandsko (5 %), Belgicko (4 %), Francúzsko (3 %), Španielsko (3 %) a Írsko (3 %).

Vo výročnej správe o kvalite vody na kúpanie, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA), sa sleduje kvalita vody v 22 000 lokalitách na kúpanie v EÚ, vo Švajčiarsku a po prvýkrát v Albánsku. Spolu so správou EEA uverejnila interaktívnu mapu, na ktorej sa zobrazujú výsledky každej lokality na kúpanie v roku 2013.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: "Je dobré, že kvalita európskych vôd na kúpanie je naďalej na vysokej úrovni. Ale nemôžeme si dovoliť zaspať na vavrínoch, pokiaľ ide o taký cenný zdroj, ako je voda. Naďalej musíme zabezpečovať, aby naša voda na kúpanie a pitná voda, ako aj naše vodné ekosystémy boli plne chránené."

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA uviedol: "Európske vody na kúpanie sa za posledné dve desaťročia zlepšili – už sa do vodných útvarov nevypúšťajú také veľké množstvá odpadových vôd. Problém v súčasnosti predstavujú krátkodobé znečistenia počas silných zrážok a záplav. Tieto môžu preplniť kanalizačné systémy a vyplaviť fekálne baktérie z poľnohospodárskej pôdy do riek a morí."

Miestne orgány monitorujú vzorky na miestnych plážach, robia odber vzoriek na jar a počas celej kúpacej sezóny. Voda na kúpanie sa môže hodnotiť ako "výborná", "dobrá", "dostatočná" alebo "nevyhovujúca". Hodnotí sa úroveň dvoch typov baktérií, ktoré naznačujú znečistenie z odpadových vôd alebo hospodárskych zvierat. Tieto baktérie môžu spôsobiť ochorenie (vracanie a hnačku), ak sa prehltnú.

Pri hodnotení vôd na kúpanie sa neposudzuje odpad, znečistenie a iné aspekty ohrozujúce prirodzené prostredie. Zatiaľ čo väčšina lokalít na kúpanie je dostatočne čistá na ochranu ľudského zdravia, mnohé ekosystémy európskych vodných útvarov sú v znepokojujúcom stave. Je to badať, pokiaľ ide o európske moria – v nedávnom hodnotení sa zistilo, že európske morské ekosystémy sú ohrozené zmenou klímy, znečistením, nadmerným rybolovom a acidifikáciou. Mnohé tieto tlaky sa budú zvyšovať.

Voda na kúpanie: kľúčové zistenia

  • Zatiaľ čo viac ako 95 % lokalít na kúpanie spĺňalo minimálne požiadavky, 83 % spĺňalo prísnejšie požiadavky na úrovni hodnotenia "výborné". Iba 2 % sú nevyhovujúce.
  • Podiel lokalít spĺňajúcich minimálne požiadavky v roku 2013, bol približne rovnaký ako v roku 2012. Podiel "výborných" lokalít sa však zvýšil zo 79 % v roku 2012 na 83 % v roku 2013.
  • V prípade pobrežných pláží, bola kvalita vody o niečo lepšia, keď bolo 85 % lokalít klasifikovaných ako výborné. Všetky pobrežné pláže v Slovinsku a na Cypre boli klasifikované ako výborné.
  • Vo vnútrozemí bola kvality vody na kúpanie o niečo nižšia ako priemer. Luxembursko bolo jedinou krajinou, ktorá získala hodnotenie "výborné" pre všetky lokality na kúpanie, pričom Dánsko bolo tesne za ním s 94 % lokalít hodnotených ako výborné. Nemecko dosiahlo výbornú kvalitu v 92 % zo svojich takmer 2 000 lokalít na kúpanie.

Ďalšie informácie:

Súvisiaci obsah

Novinky a články

Súvisiace mapy

Súvisiace publikácie

Pozri tiež

Geographic coverage

Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Dynamic

Temporal coverage

2014

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100