Európske vody určené na kúpanie sa neustále zlepšujú

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 21. 05. 2013 Posledná zmena 03. 06. 2016 17:02
Topics: , ,
Podľa výročnej správy o kvalite vôd určených na kúpanie v Európe, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra (EEA), spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody v Európskej únii 94 % lokalít určených na kúpanie. Kvalita vody je výborná v 78 % lokalít a počet lokalít, ktoré spĺňajú aspoň minimálne požiadavky, sa v porovnaní s minuloročnou správou zvýšil takmer o 2 %.

 Image © Tim Poultney

Európa je bohatá na miesta, kde je možné sa v lete ochladiť – od severských fjordov po subtropické pláže.

Jacqueline McGladeová, Výkonná riaditeľka agentúry EEA

V tomto rebríčku vyčnievajú Cyprus a Luxembursko, kde bola vo všetkých evidovaných lokalitách na kúpanie zaznamenaná výborná kvalita vody. Priemer EÚ, pokiaľ ide o výbornú kvalitu vody, prekračuje osem ďalších krajín: Malta (97 %), Chorvátsko (95 %), Grécko (93 %), Nemecko (88 %), Portugalsko (87 %), Taliansko (85 %), Fínsko (83 %) a Španielsko (83 %). Oproti minuloročným výsledkom ide o zlepšenie, pričom pokračuje pozitívny trend, ktorý v roku 1990 v rámci smernice o vode určenej na kúpanie odštartovalo monitorovanie vôd na kúpanie.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik povedal: „Skutočnosť, že sa kvalita európskych vôd určených na kúpanie naďalej zlepšuje, je povzbudivá. Stále je však potrebné urobiť viac, ak chceme zabezpečiť, aby boli všetky naše vody vhodné na kúpanie a pitie a naše vodné ekosystémy zdravé. Voda je cenným zdrojom, a preto musíme do praxe zaviesť všetky potrebné opatrenia, aby sme ju čo najlepšie chránili.“

Výkonná riaditeľka agentúry EEA Jacqueline McGladeová povedala: „Európa je bohatá na miesta, kde je možné sa v lete ochladiť – od severských fjordov po subtropické pláže. Dnešná správa potvrdzuje, že kvalita vôd určených na kúpanie je vo všeobecnosti veľmi dobrá, ale stále existujú niektoré lokality, kde pretrvávajú problémy so znečistením, a preto vyzývame ľudí, aby si pozreli hodnotenie ich obľúbených miest na plávanie.“

Európska environmentálna agentúra (EEA) každoročne spracováva údaje o vodách určených na kúpanie, ktoré zozbierali miestne orgány vo viac ako 22 000 lokalitách v 27 členských štátoch Európskej únie, v Chorvátsku a vo Švajčiarsku a ktorými sa meria úroveň výskytu baktérií z odpadových vôd a z chovu hospodárskych zvierat. Viac ako dve tretiny lokalít tvoria prímorské pláže a zvyšok rieky a jazerá.  

Každá výročná správa je založená na údajoch z predchádzajúcej kúpacej sezóny, a preto je tohtoročná správa súhrnom údajov zozbieraných v lete 2012. Napriek všeobecnému zlepšeniu tohtoročná správa poukazuje na to, že takmer 2 % lokalít určených na kúpanie na plážach, pri jazerách a riekach má nedostatočnú kvalitu vody. Najväčší podiel nevyhovujúcich lokalít na kúpanie bol zaznamenaný v Belgicku (12 %), Holandsku (7 %) a v Spojenom kráľovstve (6 %). Niektoré z ich pláží museli byť počas sezóny 2012 zatvorené. Vo všeobecnosti dosiahli prímorské lokality určené na kúpanie veľmi dobré výsledky, pričom viac ako 95 % prímorských pláží v EÚ spĺňa minimálne požiadavky a  v prípade 81 % bola kvalita označená za výbornú. Na porovnanie: 91 % vôd určených na kúpanie v jazerách a riekach dosiahlo hranicu minimálnych požiadaviek a 72 % má výbornú kvalitu vody.

V niektorých oblastiach pretrvávajú problémy spojené s vodou zo silných dažďov, keď kanalizácia nepostačuje na jej odvádzanie, hoci sa kvalita vody vďaka jej lepšiemu čisteniu a menšiemu objemu nespracovaných odpadových vôd vypustených do životného prostredia zlepšila. Začiatkom 90. rokov minulého storočia malo výbornú kvalitu vody len približne 60 % lokalít, zatiaľ čo minimálne požiadavky spĺňalo 70 %. 

Súvislosti

Voda určená na kúpanie musí v Európe spĺňať normy stanovené v smernici o vode určenej na kúpanie z roku 2006, ktorou sa aktualizujú a zjednodušujú predchádzajúce právne predpisy. Túto smernicu musia členské štáty EÚ implementovať do decembra 2014. EÚ vydáva ročnú súhrnnú správu o kvalite vôd na kúpanie, pri zostavovaní ktorej vychádza zo správ, ktoré členské štáty musia predložiť do konca predchádzajúceho roka. Na účely tohtoročnej správy kvalitu vôd na kúpanie monitorovalo a nahlásilo všetkých 27 členských štátov, ako aj Chorvátsko a Švajčiarsko, väčšina z nich na základe nových ustanovení. 

V rámci monitorovania kvality vody určenej na kúpanie laboratóriá analyzujú úroveň určitých druhov baktérií vrátane črevných baktérií enterococcus a Escherichia coli. Tieto baktérie môžu byť príznakom znečistenia, najmä z odpadových vôd alebo zo živočíšneho odpadu. Lokality sú zatriedené buď ako vyhovujúce povinným hodnotám, vyhovujúce najprísnejším orientačným hodnotám alebo nevyhovujúce. 

Občania môžu nájsť informácie o kvalite vody na ich obľúbenom mieste na plávanie na webovej stránke agentúry EEA venovanej vode na kúpanie. Stránka ponúka možnosť stiahnuť si údaje a overiť si situáciu pomocou interaktívnych máp. Takisto je možné nahlásiť stav vody na určitom mieste prostredníctvom stránky Eye on Earth

Viac informácií:

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100