Osobné nástroje

ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Právne ujednania / Autorské práva

Právne upozornenie

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 11. 04. 2014 15:28

Ak nie je uvedené inak, použitie obsahu internetovej stránky agentúry EEA na komerčné a nekomerčné účely je povolené a bezplatné za predpokladu uvedenia zdroja.

Politika opakovaného použitia informácií agentúry EEA sa riadi smernicou 98/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora v rámci Európskej únie a rozhodnutím Komisie č. 2006/291/ES, Euratom o opakovanom použití informácií Komisie.

Agentúra EEA nenesie žiadnu zodpovednosť, ani žiadnym spôsobom neručí za čokoľvek, čo súvisí s opakovaným použitím obsahu jej internetovej stránky.

S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa opakovaného použitia obsahu internetovej stránky agentúry EEA sa obráťte na túto adresu: Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen. K, tel.: +45 33 36 71 00, fax: +45 33 36 71 99, e-mail: copyrights@eea.europa.eu.

 

Geographic coverage

Europe

Komentáre

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100