Súťaže

Zmeniť jazyk

ImaginAIR – súťaž o najlepší fotopríbeh (UZAVRETÁ)

Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, ovplyvňuje naše zdravie a naše životné prostredie. Aj keď vplyv zlej kvality ovzdušia v Európe nie je vždy viditeľný, znečistenie ovzdušia môže škodiť rastlinám, spúšťať ochorenia dýchacích ciest a vo výsledku človeku skracovať život. Znečistenie ovzdušia má preto vplyv na nás všetkých.

Viac informácií

Waste•smART – tvorivá súťaž

Predstavte si všetky zdroje, energiu a prácu, ktoré sa používajú na výrobu potravín, áut, odevov, mobilných telefónov a všetkého, čo spotrebúvame. Ak ich nebudeme znovu využívať a recyklovať, mohli by skončiť na skládkach alebo v spaľovniach. Občania EÚ každý rok vyprodukujú v priemere pol tony odpadu z domácnosti na osobu. Odpady môžu znamenať ekonomickú stratu a môžu tiež negatívne vplývať na životné prostredie, ako aj na ľudské zdravie.

Viac informácií

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100