Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

Riadenie

Zmeniť jazyk
Agentúru EEA riadi predstavenstvo a výbor a ako poradenský orgán funguje vedecký výbor. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a za každodennú prevádzku agentúry EEA.

EEA governance
Predstavenstvo

Predstavenstvo agentúry EEA pozostáva z jedného zástupcu za každú členskú krajinu, dvoch zástupcov za Komisiu a dvoch vedeckých osobností vymenovaných Európskym parlamentom. K jeho úlohám patrí prijímanie viacročného pracovného programu, ročných pracovných programov a výročných správ, vymenúvanie výkonného riaditeľa a vymenúvanie členov vedeckého výboru. 

Výbor

Výbor sa skladá z predsedu, maximálne piatich podpredsedov, jedného zástupcu Komisie a jedného člena vymenovaného Európskym parlamentom. Výbor je oprávnený prijímať výkonné rozhodnutia potrebné na účinnú prevádzku agentúry v období medzi schôdzami predstavenstva.

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a každodennú prevádzku agentúry EEA.

Vedecký výbor

Vedecký výbor radí predstavenstvu a výkonnému riaditeľovi.  Má tri hlavné úlohy:

  • vypracúvať stanoviská k viacročným a ročným pracovným programom agentúry EEA,
  • poskytovať výkonnému riaditeľovi stanoviská na účely náboru vedeckých pracovníkov agentúry,
  • poskytovať poradenstvo a stanoviská o všetkých vedeckých záležitostiach týkajúcich sa činnosti agentúry, ktoré mu môže predložiť predstavenstvo alebo výkonný riaditeľ.

 

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Zaregistrujte sa teraz!
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Aktuálny počet odberateľov 33121. Frekvencia: 3 až 4 e-maily mesačne.
Archív notifikácií
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100