Unelte personale

următorul
anteriorul
articole

Salt la conţinut. | Salt la navigare

Sound and independent information
on the environment

Locaţia curentă este: Prima pagină / Teme / Poluarea atmosferică / Poluarea atmosferică

Poluarea atmosferică

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2014-12-15 11:08
Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În Europa, emisiile multor poluanți atmosferici au scăzut substanțial în ultimele decenii, determinând o îmbunătățire a calității aerului în regiune. Cu toate acestea, concentrațiile poluanților atmosferici continuă să fie foarte mari, iar problemele legate de calitatea aerului persistă. O proporție semnificativă a populației Europei locuiește în zone, în special orașe, unde apar depășiri ale standardelor de calitate a aerului: poluarea cu ozon, dioxid de azot și pulberi în suspensie (PM) induce riscuri grave pentru sănătate. Mai multe țări au depășit în 2010 una sau mai multe limite de emisie la patru poluanți atmosferici importanți. Reducerea poluării atmosferice rămâne așadar importantă.

Poluarea atmosferică este o problemă atât la nivel local, pan European cât și emisferic. Poluanții atmosferici emiși într-o țară pot fi transportați în atmosferă, contribuind sau ducând la o calitate scazuta a aerului în alte zone.

Pulberile în suspensie și ozonul de la nivelul solului sunt recunoscuți în prezent ca cei doi poluanți care afectează cel mai grav sănătatea umană. Expunerile pe termen lung și cele maxime la acești poluanți variază ca gravitate și impact, de la efectele minore asupra sistemului respirator până la decesul prematur. În ultimii ani, este posibil ca până la 40% din populația urbană a Europei să fi fost expusă la concentrații ambientale de pulberi în suspensie grosiere (PM10) peste limita UE stabilită pentru protejarea sănătății umane. Este posibil ca până la 50% din populația care locuiește în zonele urbane să fi fost expusă la niveluri de ozon care depășesc valoarea țintă a UE. S-a estimat că pulberile fine în suspensie (PM2.5) din aer reduc speranța de viață în UE cu mai mult de opt luni.

Poluarea atmosferică este dăunătoare pentru sănătatea noastră. Aceasta reduce speranța de viață cu mai mult de opt luni în medie și cu mai mult de doi ani în cele mai poluate orașe și regiuni. Statele membre trebuie să se conformeze rapid standardelor UE privind calitatea aerului și să reducă emisiile de poluanți atmosferici.

Janez Potočnik, Comisarul UE pentru mediu.

 Poluarea atmosferică afectează de asemenea mediul.

 • Acidificarea a fost redusă substanțial între 1990 și 2010 în zonele Europei cu ecosisteme sensibile, aflate sub influența depunerilor acide de compuși cu azot și sulf în exces.
 • În privinţa eutrofizării, o problemă de mediu cauzată de excesul de substanțe nutritive care pătrund în ecosisteme, s-au făcut mai puţine progrese. Suprafaţa ecosistemelor sensibile afectate de excesul de azot atmosferic s-a redus foarte puțin între 1990 și 2010.
 • Distrugerea culturilor este cauzată de expunerea la concentrații mari de ozon. Majoritatea culturilor agricole sunt expuse la niveluri de ozon care depășesc obiectivul pe termen lung al UE destinat să protejeze vegetația. Această problemă priveşte în mod considerabil o proporție importantă a zonelor agricole, în special în Europa sudică, centrală și estică.

Calitatea aerului din Europa nu s-a ameliorat întotdeauna odată cu reducerea generală a emisiilor antropice (produse de om) de poluanți atmosferici. Cauzele sunt complexe:

 • nu există întotdeauna o relație liniară clară între emisiile în scădere și concentrațiile poluanților atmosferici observate în aer;
 • există o contribuție crescândă a transportului pe distanțe mari a poluanților atmosferici din alte țări din emisfera nordică către Europa.

Așadar, este încă nevoie de eforturi orientate pentru a reduce emisiile, cu scopul protejării în continuare a sănătății umane și a mediului în Europa.

Sursele de poluare atmosferică

Sursele de poluare atmosferică sunt variate și pot fi antropice sau naturale:

 • arderea combustibililor fosili în producerea de energie electrică, transport, industrie și gospodării;
 • procese industriale și utilizarea solvenţilor, de exemplu în industria chimică şi extractivă;
 • agricultură; 
 • tratarea deşeurilor;
 • erupţiile vulcanice, praful aeropurtat, dispersia sării marine și emisiile de compuşi organici volatili din plante sunt exemple de surse naturale de emisie.

Politicile Uniunii Europene

Obiectivul UE pe termen lung este de a atinge niveluri ale calității aerului care să nu afecteze sau să inducă riscuri inacceptabile pentru sănătatea umană și mediu. UE acționează pe mai multe niveluri pentru a reduce expunerea la poluarea atmosferică: prin legislație; cooperarea cu sectoarele responsabile cu poluarea atmosferică, precum și cu autoritățile internaţionale, naţionale şi regionale, cu organizațiile neguvernamentale și prin cercetare. Politicile UE au scopul de a reduce expunerea la poluarea atmosferică prin reducerea emisiilor şi prin stabilirea limitelor şi a valorilor ţintă pentru calitatea aerului.

Aflați mai multe despre politicile europene în domeniul poluării atmosferice

Activități ale AEM

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) reprezintă centrul de date privind poluarea atmosferică al Uniunii Europene; aceasta sprijină punerea în aplicare a legislației UE privind emisiile atmosferice şi calitatea aerului. AEM contribuie de asemenea la evaluarea politicilor UE privind poluarea atmosferică și la dezvoltarea de strategii pe termen lung pentru îmbunătățirea calităţii aerului în Europa.

Activitatea AEM se concentrează asupra:

 • punerii la dispoziţia publicului a unei serii de date privind poluarea atmosferică,
 • documentării și evaluării tendințelor privind poluarea atmosferică şi politicile și măsurile aferente în Europa și
 • investigării divergenţelor şi a sinergiilor dintre poluarea atmosferică şi politicile din diferite zone, inclusiv schimbările climatice, energie, transport şi industrie.

Aflați mai multe despre activitățile AEM

Legături utile

AEM a publicat o serie de legături utile privind poluarea atmosferică.

Conţinut similar

A se vedea şi

Geographic coverage

Europe
Acţiuni asupra documentului

Observații

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100