Administrare

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2016-06-17 11:03
AEM este administrată de un Consiliu de administraţie şi Biroul acestuia, alături de un Comitet Ştiinţific cu rol consultativ. Directorul Executiv răspunde în faţa Consiliului de administraţie pentru aplicarea programelor şi pentru administrarea curentă a AEM.

EEA governance
Consiliul de administraţie

Consiliul de administraţie al AEM este compus din câte un reprezentant din fiecare ţară membră, doi reprezentanţi ai Comisiei şi două personalităţi ştiinţifice desemnate de către Parlamentul European. Printre sarcinile Consiliului de administraţie se numără adoptarea programului multianual de lucru, a programelor anuale de lucru şi a rapoartelor anuale, numirea Directorului Executiv şi desemnarea membrilor comitetului ştiinţific.

Birou

Biroul este format din preşedinte, maxim cinci vicepreşedinţi, un reprezentant al Comisiei şi unul dintre membrii desemnaţi de către Parlamentul European. Biroul are dreptul să ia decizii executive, necesare pentru funcţionarea eficientă a Agenţiei între şedinţele Consiliului de administraţie.

Directorul Executiv

Directorul Executiv răspunde în faţa Consiliului de administraţie pentru aplicarea programelor şi pentru administrarea curentă a AEM.

Comitetul ştiinţific

Comitetul ştiinţific informează Consiliul de administraţie şi Directorul Executiv. Acesta are trei sarcini importante:

  • Să emită un aviz privind programele anuale şi multianuale de lucru ale AEM;
  • Să emită un aviz către Directorul Executiv pentru recrutarea de personal ştiinţific pentru Agenţie;
  • Să asigure consiliere şi/sau să ofere opinii cu privire la orice problemă ştiinţifică privind activitatea Agenţiei, pe care Consiliul de administraţie sau Directorul Executiv o poate prezenta acestuia.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Acţiuni asupra documentului
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100