Technologie ekologiczne – informacje wstępne

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-03 03:27
Europa jest światowym liderem technologii ekologicznych. Branże ekologiczne w UE, zatrudniające ponad dwa miliony osób, stanowią jedną trzecią globalnego rynku, odnotowując corocznie 5-procentowy wzrost. Podstawowymi barierami, które uniemożliwiają wykorzystanie tych możliwości, nadal pozostają dotacje szkodliwe z punktu widzenia ochrony środowiska oraz brak finansowych zachęt do innowacji ekologicznych. Wejście w erę bezemisyjnej gospodarki na całym kontynencie zależy od kombinacji działań obejmujących wszystkie segmenty społeczeństwa: od rządów po naukowców, przedsiębiorstwa i poszczególnych obywateli.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100