Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-04-22 11:08
Europejska Agencja Środowiska wspiera plan działań w zakresie technologii ekologicznych poprzez dostarczanie wiedzy i wymianę informacji na temat technologii. Wykaz dotacji szkodliwych z punktu widzenia ochrony środowiska stanowi podstawę do dalszych analiz pomocnych w formułowaniu konkretnych propozycji na temat sposobów rozszerzania popytu na technologie ekologiczne i częstszego ich wprowadzania. Obecnie opracowywane są statystyki i wskaźniki dotyczące technologii i innowacji ekologicznych. Takie wskaźniki powinny pozwalać na mierzenie postępu we wdrażaniu planu działań w zakresie technologii ekologicznych.

Europejska Agencja Środowiska angażuje się w następujące działania wspierające technologie ekologiczne:

  • Wspierając wdrażanie wspomnianego planu działań, Agencja zgromadziła informacje o przeszkodach — takich jak dotacje szkodliwe z punktu widzenia ochrony środowiska — które utrudniają szersze wykorzystanie technologii informatycznych. W rezultacie powstał wykaz dotacji i zasad, opatrzony komentarzami, częściowo posiłkowany ustaleniami OECD.
  • Agencja wspiera rozwój wiedzy na temat „miękkich” technologii, głównie obejmującej informacje o metodach, systemach i najlepszych praktykach, na przykład o systemie zarządzania i audytu środowiskowego (EMAS) umożliwiających bardziej systematyczne zajmowanie się zagadnieniami ochrony środowiska w organizacjach.
  • W portalu technologii ekologicznych znajdują się informacje o „twardych” technologiach, takich jak sprzęt, urządzenia i maszyny do produkcji lub przetwórstwa.  
  • Atlas technologii ekologicznych ma być pomocny w poszukiwaniu przez prywatne firmy, jak również organizacje i instytucje publiczne źródeł nowych technologii ekologicznych w Europie. Można w nim znaleźć dane adresowe firm, ośrodków wiedzy i głównych instalacji technologicznych oraz informacje dodatkowe o tych podmiotach. Opracowanie atlasu zalicza się do realizacji działania 4. planu działań w zakresie technologii ekologicznych, dotyczącego rozszerzania istniejących katalogów i baz danych tych technologii.
  • Trwa opracowywanie wskaźników służących analizie rozwoju innowacji ekologicznych oraz ewolucji postaw wobec takich technologii.

 

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100