Choć gleby mają równie istotne znaczenie dla społeczeństwa, jak powietrze i woda, degradacji gleb nie poświęcono równie dużo uwagi, co zagrożeniom dla pozostałych dwóch elementów środowiska. Nadal gleby stanowią podstawę produkcji 90% pożywienia ludzi, pasz dla zwierząt, włókien i paliwa. Zapewniają miejsce do osiedlenia się, dostarczają surowców i wód gruntowych. Główne problemy w Europie obejmują: zanikanie górnej warstwy gleby w wyniku erozji lub działalności budowlanej, zanieczyszczenie i zakwaszenie.

Ignorowanie problemu degradacji gleb jest skutkiem braku europejskich dyrektyw lub wyznaczonych celów w zakresie ochrony gleb, jak również następstwem skąpej ilości danych. Jeśli na przykład stwierdzono zanieczyszczenie lub możliwość zanieczyszczenia w 300 000 miejscach w UE, to w najlepszym razie należy przyjąć, że zanieczyszczonych jest 1,5 mln obszarów.

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100