Scenariusze rozwoju sytuacji w środowisku – informacje wstępne

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-03 03:32
Problemy, takie jak zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej i wykorzystanie zasobów naturalnych, powodują długotrwałe skutki, które wymagają długofalowych rozwiązań politycznych. Do podejmowania świadomych decyzji strategicznych konieczna jest umiejętność przewidywania rozwoju wypadków w przyszłości, z uwzględnieniem toczących się zmian oraz nowych bądź niewidocznych gołym okiem aspektów. Jeśli chcemy na poważnie zająć się kwestią zrównoważonego rozwoju Europy, musimy przyjąć perspektywę wykraczającą znacznie poza dwa cykle legislacyjne. Perspektywiczne myślenie wymaga jednak szerokiego spojrzenia: kluczowe wyzwania, przed którymi stoi Europa, mogą zmieniać się zasadniczo na przestrzeni czasu. Scenariusze rozwoju sytuacji w środowisku, opracowania perspektywiczne i innego rodzaju badania przyszłości pomagają w odniesieniu się do nieciągłości i niepewności nadchodzących zmian oraz opracowania stabilnej polityki, która przetrzyma próbę czasu.

Uruchom narzędzie PRELUDE

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100