Zmiany klimatu

Zmień język:

Obecnie zachodzą zmiany klimatu: temperatury wzrastają, struktura opadów ulega zmianie, lodowce i śniegi topnieją, a średni globalny poziom morza podnosi się. Spodziewamy się, że zmiany te będą postępować dalej i że ekstremalne zjawiska pogodowe wywołujące klęski takie jak powodzie i susze będą występować częściej i z większym nasileniem. Skutki i zagrożenia dla przyrody, gospodarki i naszego zdrowia są różne w Europie w zależności od regionu, obszaru i sektora gospodarki. More

Key facts and messages

Przeglądaj katalog

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100