Różnorodność biologiczna

Zmień język:

Różnorodność biologiczna obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków i ekosystemów, które tworzą życie na Ziemi. Obecnie obserwuje się stałą utratę różnorodności biologicznej wywołującą poważne konsekwencje w świecie przyrody i mającą wpływ na dobre samopoczucie człowieka. Głównymi przyczynami są zmiany zachodzące w siedliskach naturalnych. Ich przyczyną jest intensywna produkcja rolna, budownictwo, kopalnictwo, nadmierna eksploatacja lasów, oceanów, rzek, jezior i gleb, inwazja obcych gatunków, zanieczyszczenie i – w coraz większym stopniu – globalne zmiany klimatu. Europa postawiła sobie za cel zahamowanie utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. Oceny przeprowadzane ostatnio przez Agencję wskazują, że bez istotnych dodatkowych działań politycznych osiągnięcie celu będzie raczej nieprawdopodobne. More

Key facts and messages

Przeglądaj katalog

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100