Narzędzia osobiste

następne
poprzednie
pozycje

Przejdź do zawartości. | Przejdź do nawigacji

Sound and independent information
on the environment

Jesteś w: Start / Tematy / Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna

Zmień język:

Różnorodność biologiczna obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków i ekosystemów, które tworzą życie na Ziemi. Obecnie obserwuje się stałą utratę różnorodności biologicznej wywołującą poważne konsekwencje w świecie przyrody i mającą wpływ na dobre samopoczucie człowieka. Głównymi przyczynami są zmiany zachodzące w siedliskach naturalnych. Ich przyczyną jest intensywna produkcja rolna, budownictwo, kopalnictwo, nadmierna eksploatacja lasów, oceanów, rzek, jezior i gleb, inwazja obcych gatunków, zanieczyszczenie i – w coraz większym stopniu – globalne zmiany klimatu. Europa postawiła sobie za cel zahamowanie utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. Oceny przeprowadzane ostatnio przez Agencję wskazują, że bez istotnych dodatkowych działań politycznych osiągnięcie celu będzie raczej nieprawdopodobne. More

Najważniejsze fakty i wiadomości
Grunty są zasobem ograniczonym, przy czym sposób ich użytkowania stanowi jeden z głównych czynników zmian środowiskowych i wywiera znaczący wpływ na jakość życia i ekosystemów oraz na zarządzanie infrastrukturą. Z kolei zmiany... więcej
Zasoby wód słodkich w Europie zawierają liczne zanieczyszczenia, w tym składniki pokarmowe, metale, pestycydy, mikroorganizmy chorobotwórcze, chemikalia przemysłowe oraz produkty farmaceutyczne. Mogą one wywierać szkodliwy wpływ na... więcej
Degradację ekosystemów morskich i przybrzeżnych obserwuje się w Morzu Czarnym, Śródziemnym, Bałtyckim, w morzach północno-wschodniej części Atlantyku, a także w Arktyce. Tendencja ta jest efektem działań w zakresie rybołówstwa... więcej

Uwagi

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100