Narzędzia osobiste

Powiadomienia
Otrzymuj powiadomienia o nowych raportach i produktach. Częstotliwość: 3–4 e-maile na miesiąc
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
Ikona Twittera Twitter
Facebook ikona Facebook
Ikona YouTube Kanał YouTube
Logo RSS Kanał RSS
Więcej

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


następne
poprzednie
pozycje

Przejdź do zawartości. | Przejdź do nawigacji

Sound and independent information
on the environment

Życie w zurbanizowanym Świecie

Zmień język:
Nasilenie się globalnej urbanizacji prawdopodobnie oznacza wzrost konsumpcji i zwiększenie dobrobytu wielu osób, ale oznacza też większy poziom ubóstwa nieuprzywilejowanych warstw społeczeństwa na obszarach zurbanizowanych. Złe warunki życia na tych obszarach i związane z nimi zagrożenia dla środowiska i zdrowia mogą oddziaływać na wszystkie regiony na świecie.

Dlaczego urbanizacja jest ważna dla Ciebie?

Projektowanie obszarów zurbanizowanych i zarządzanie nimi, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, będzie mieć ogromny wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych i zapotrzebowanie na zasoby. Po zbudowaniu miasta trudno jest wprowadzić w nim zasadnicze zmiany. Mieszkańcy przystosowują się do istniejących warunków i zmiana ich sposobu zachowania też może okazać się trudna. W wielu rejonach rozwijającego się świata już istnieje zagrożenie, że w najbliższych dziesięcioleciach rozwój miast będzie ograniczony do modeli cechujących się znacznym zużyciem energii i zasobów.

W świecie licznych wzajemnych zależności zmiany w urbanizacji i powiązanych z nią wzorcach konsumpcji będą miały głównie pośredni wpływ na Europę. Oddziaływania mogą obejmować zmianę europejskich wzorców użytkowania gruntów, wynikającą z zaostrzenia rywalizacji o zasoby, oraz zagrożenie chorobami rozwijającymi się i rozprzestrzeniającymi w skali globalnej.

Wykres nr 6: Tendencje urbanizacyjne

Po raz pierwszy w historii ponad 50% światowej populacji mieszka na obszarach zurbanizowanych. Do 2050 r. prawdopodobnie udział ten wzrośnie do około 70% (UNDESA, 2010). Demografowie szacują, że do 2050 r. w Azji będzie mieszkać ponad 50% globalnej populacji miejskiej.

Więcej informacji znajduje się w: „Global megatrends: living in an urban world” (Globalne megatrendy: życie w zurbanizowanym świecie): www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Wykres nr 6: Tendencje urbanizacyjne

 

Geographical coverage

[+] Show Map

Uwagi

Zarejestruj się!
Otrzymuj powiadomienia o nowych raportach i produktach. Aktualnie mamy 32948 abonentów. Częstotliwość: 3-4 maile miesięcznie.
Archiwum powiadomień
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100