Narzędzia osobiste

Powiadomienia
Otrzymuj powiadomienia o nowych raportach i produktach. Częstotliwość: 3–4 e-maile na miesiąc
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
Ikona Twittera Twitter
Facebook ikona Facebook
Ikona YouTube Kanał YouTube
Logo RSS Kanał RSS
Więcej

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


następne
poprzednie
pozycje

Przejdź do zawartości. | Przejdź do nawigacji

Sound and independent information
on the environment

Zmieniające się wzorce chorobowe

Zmień język:
Możliwość narażenia na nowe, nowo powstające i powracające choroby, na wypadki i pandemie wzrasta w miarę zwiększania się mobilności ludzi i towarów, pogłębiania się zmiany klimatu i ubóstwa.

Zdrowie jest kluczowe dla rozwoju człowieka i w coraz większym stopniu uważamy, że głównym determinującym je czynnikiem jest środowisko. W skali globalnej w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła poprawa stanu zdrowia, w dużej mierze pokrywająca się ze wzrostem oczekiwanej długości życia. Jednak obciążenia chorobowe nie rozkładają się równomiernie wśród ludności; zależą np. od płci oraz sytuacji społecznej i ekonomicznej.

W ciągu najbliższych 50 lat globalne megatrendy w zakresie zdrowia będą nadal mieć bezpośrednie i pośrednie znaczenie dla osób podejmujących decyzje polityczne, w szczególności w wyniku sprzyjania inwestycjom przygotowującym nas na pojawiające się choroby i pandemie.

Dlaczego globalne wzorce chorobowe są ważne dla Ciebie?

Oddziaływania na zdrowie mogą mieć charakter bezpośredni. Zagrożenia związane z narażeniem na nowe, nowo powstające i powracające choroby, na wypadki i nowe pandemie wzrastają w miarę wzrostu globalizacji (np. poprzez podróże i handel), dynamiki populacji (np. migracja i starzenie się) oraz ubóstwa.

Wzrastająca odporność na antybiotyki i inne leki oraz zaniedbania w zwalczaniu licznych chorób tropikalnych stwarzają powody do obaw zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Technologia może odgrywać istotną rolę w sprzyjaniu poprawie stanu zdrowia. Może ponadto ułatwić przestrzenne monitorowanie wzorców chorobowych, umożliwiając identyfikację i analizę wcześniej przeoczonych geograficznych rozkładów występowania chorób.

Wykres nr 2: Zdrowie: malaria do 2050 r.

Plasmodium falciparum jest pasożytem, który wywołuje malarię u ludzi. Jest przenoszony przez komary. Zmiana klimatu i warunków użytkowania gruntów sprawia, że komary mogą rozprzestrzeniać się na nowe obszary, przenosząc przy tym malarię, ale mogą też wyginąć na istniejących obszarach. Obszary ich występowania i zaniku są prawie równe i zamieszkałe przez mniej więcej taką samą liczbę ludności (po około 400 milionów).

Wykres nr 2: Zdrowie: malaria do 2050 r.

Geographical coverage

[+] Show Map

Uwagi

Zarejestruj się!
Otrzymuj powiadomienia o nowych raportach i produktach. Aktualnie mamy 33106 abonentów. Częstotliwość: 3-4 maile miesięcznie.
Archiwum powiadomień
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100