Woda w europejskich kąpieliskach utrzymuje wysoką jakość

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2015-05-13 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03 17:02
Topics: ,
W 2014 r. 95 proc. monitorowanych kąpielisk w Europie spełniało minimalne wymagania dotyczące jakości wody. Doskonałą jakość wody stwierdzono w 83 proc. kąpielisk – niemal o jeden punkt procentowy więcej niż w roku 2013.

 Image © Environmental Health Directorate, Malta

Cieszę się, że jakość wody w europejskich kąpieliskach utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i jest coraz lepsza. Jest to dowód, że jeśli nasza polityka jest ambitna, jasno określona i dobrze wdrożona, odnosi skutek i przyczynia się do jakości życia.

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA

Najwyższą ocenę otrzymały wszystkie kąpieliska na Cyprze, w Luksemburgu i na Malcie. Kolejne państwa, w których wiele kąpielisk odznacza się doskonałą jakością wody, to Grecja (97 proc.), Chorwacja (94 proc.) i Niemcy (90 proc.). Jedynie niecałe 2 proc. europejskich kąpielisk otrzymało za jakość wody ocenę niedostateczną. Oznacza to, że nie spełniły one minimalnych wymagań dotyczących jakości wody zawartych w dyrektywie w sprawie jakości wody w kąpieliskach.

Wyniki klasyfikacji pochodzą z corocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach, publikowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Komisję Europejską. Sprawozdanie z roku 2014 zawiera porównanie jakości wody na podstawie próbek pobranych z ponad 21 tys. kąpielisk nadmorskich i śródlądowych w UE, Szwajcarii i Albanii. Oprócz sprawozdania EEA opublikowała również interaktywną mapę obrazującą wyniki dla każdego kąpieliska.

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedział: „Od czasu do czasu każdy z nas jest turystą i przebywa na plaży.Czyste i bezpieczne kąpieliska są bez wątpienia ważne dla naszego zdrowia. Coraz lepsza jakość wód to dobra wiadomość.Przy okazji następnego pobytu w kąpielisku pamiętajcie, że Unia ma swój udział w utrzymywaniu czystych i bezpiecznych wód!”

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA, powiedział: „Cieszę się, że jakość wody w europejskich kąpieliskach utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i jest coraz lepsza.Jest to dowód, że jeśli nasza polityka jest ambitna, jasno określona i dobrze wdrożona, odnosi skutek i przyczynia się do jakości życia.”

Woda w kąpieliskach, 2014 r.: najważniejsze wyniki

  • Ponad 95 proc. kąpielisk spełniło minimalne wymagania, natomiast 83 proc. spełniło surowsze kryteria i otrzymało ocenę „doskonałe”. Jedynie 409 kąpielisk, tj. mniej niż 2 proc., uzyskało za jakość wody ocenę niedostateczną.
  • Najwięcej kąpielisk, w których jakość wody oceniono jako niedostateczną, znajdowało się we Włoszech (107 kąpielisk, 2 proc.), Francji (105 kąpielisk, 3 proc.) i Hiszpanii (67 kąpielisk, 3 proc.).
  • Ogólnie plaże nadmorskie otrzymały wysokie noty: niemal 97 proc. kąpielisk w UE spełniło minimalne wymagania, a ponad 85 proc. uzyskało ocenę doskonałą. Wszystkie nadmorskie plaże w Słowenii, na Malcie i Cyprze sklasyfikowano jako kąpieliska posiadające wodę doskonałej jakości.
  • Jeśli chodzi natomiast o wody śródlądowe (jeziora i rzeki), 91 proc. spełniło minimalne wymagania, a ponad 78 proc. uzyskało ocenę doskonałą. Wszystkie kąpieliska śródlądowe w Luksemburgu i Bułgarii oceniono jako doskonałe. Następna w klasyfikacji znalazła się Dania, posiadająca 95 proc. kąpielisk, które otrzymały za jakość wody ocenę doskonałą. Spośród prawie 2 tys. kąpielisk śródlądowych znajdujących się na terytorium Niemiec ocenę doskonałą uzyskało 92 proc.

Kontekst

W sezonie kąpielowym lokalne organy pobierają próbki wody w wybranych kąpieliskach. Próbki analizuje się następnie pod kątem dwóch rodzajów bakterii, które są oznaką zanieczyszczenia pochodzącego z kanalizacji lub od zwierząt gospodarskich. Zanieczyszczona woda może być zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Jej wypicie może spowodować rozstrój żołądka i biegunkę.

W zależności od ilości wykrytych bakterii wodę w kąpieliskach klasyfikuje się jako „doskonałą”, „dobrą”, „dostateczną” lub „niedostateczną”. EEA przygotowuje coroczne sprawozdanie na podstawie danych z minionego sezonu kąpielowego. Tegoroczne sprawozdanie jest zatem zestawieniem danych zebranych latem 2014 r., a jednocześnie wskazówką, jakiej jakości wody można spodziewać się w roku 2015.

Więcej informacji:

Powiązane treści

Related infographics

Powiązane mapy

Podobne publikacje

Zobacz również

Geographic coverage

Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100