Kim jesteśmy

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-09 12:49
Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. Jesteśmy głównym źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Obecnie Agencja zrzesza 33 kraje członkowskie.

Rozporządzenie ustanawiające Europejską Agencję Środowiska zostało przyjęte przez Unię Europejską w 1990 r. Weszło w życie pod koniec 1993 r. bezzwłocznie po podjęciu decyzji o usytuowaniu siedziby Agencji w Kopenhadze. Prace rozpoczęły się na dobre w 1994 r. Na mocy wspomnianego rozporządzenia została również powołana europejska sieć informacji i obserwacji środowiska (Eionet).

Mandat Europejskiej Agencji Środowiska obejmuje:

  • pomoc Unii Europejskiej oraz krajom członkowskim EEA w podejmowaniu świadomych decyzji mających na celu polepszenie stanu środowiska, uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska w polityce gospodarczej oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju.
  • koordynowanie prac europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Eionet)

Głównymi odbiorcami usług Agencji są instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada – oraz jej kraje członkowskie. Oprócz głównej grupy podmiotów polityki europejskiej jej działania służą również takim instytucjom UE, jak Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów.

Ważnymi użytkownikami dostarczanych przez nas informacji jest także środowisko biznesowe, akademickie, organizacje pozarządowe i inne organy społeczeństwa obywatelskiego. Staramy się utrzymywać dwustronną komunikację z odbiorcami naszych usług w celu właściwego rozpoznania ich potrzeb informacyjnych oraz zagwarantowania, by dostarczane dane były zrozumiałe oraz przyswajane.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Powiązane treści

Podobne publikacje

Zobacz również

Geographic coverage

Europe
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100