Kim jesteśmy

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-08-11 16:18
Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. Jesteśmy głównym źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Obecnie Agencja zrzesza 33 kraje członkowskie.

Rozporządzenie ustanawiające Europejską Agencję Środowiska zostało przyjęte przez Unię Europejską w 1990 r. Weszło w życie pod koniec 1993 r. bezzwłocznie po podjęciu decyzji o usytuowaniu siedziby Agencji w Kopenhadze. Prace rozpoczęły się na dobre w 1994 r. Na mocy wspomnianego rozporządzenia została również powołana europejska sieć informacji i obserwacji środowiska (Eionet).

Mandat Europejskiej Agencji Środowiska obejmuje:

  • pomoc Unii Europejskiej oraz krajom członkowskim EEA w podejmowaniu świadomych decyzji mających na celu polepszenie stanu środowiska, uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska w polityce gospodarczej oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju.
  • koordynowanie prac europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Eionet)

Głównymi odbiorcami usług Agencji są instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada – oraz jej kraje członkowskie. Oprócz głównej grupy podmiotów polityki europejskiej jej działania służą również takim instytucjom UE, jak Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów.

Ważnymi użytkownikami dostarczanych przez nas informacji jest także środowisko biznesowe, akademickie, organizacje pozarządowe i inne organy społeczeństwa obywatelskiego. Staramy się utrzymywać dwustronną komunikację z odbiorcami naszych usług w celu właściwego rozpoznania ich potrzeb informacyjnych oraz zagwarantowania, by dostarczane dane były zrozumiałe oraz przyswajane.

All members of the agency’s staff must respect the "Code of Good Administrative behaviour” in their relations with the public. This is complemented by a Policy for the management and prevention of conflicts of interest and an Anti-fraud strategy.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Powiązane treści

Podobne publikacje

Zobacz również

Geographic coverage

Europe
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100