Zarządzanie

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-17 11:03
Europejską Agencją Środowiska kieruje zarząd i jego biuro z pomocą komitetu naukowego jako ciała doradczego. Dyrektor wykonawczy odpowiada przed zarządem za wdrażanie programów oraz codzienne funkcjonowanie Agencji.

EEA governance
Zarząd

W skład zarządu Agencji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego kraju członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji oraz dwóch reprezentantów środowiska naukowego, wyznaczonych przez Parlament Europejski. Do zadań zarządu należy przyjmowanie wieloletniego programu prac, rocznych programów prac i rocznych raportów, mianowanie dyrektora wykonawczego i wyznaczanie członków komitetu naukowego. 

Biuro

W skład biura wchodzi przewodniczący, nie więcej niż pięciu wiceprzewodniczących, jeden przedstawiciel Komisji i jeden z członków wyznaczonych przez Parlament Europejski. Biuro jest uprawnione do podejmowania decyzji wykonawczych, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania Agencji w czasie między posiedzeniami zarządu.

Dyrektor wykonawczy

Dyrektor wykonawczy odpowiada przed zarządem za wdrażanie programów i codzienne funkcjonowanie Agencji.

Komitet naukowy

Komitet naukowy doradza zarządowi i dyrektorowi wykonawczemu. Realizuje trzy główne zadania:

  • wydawanie opinii na temat wieloletnich i rocznych programów prac Agencji;
  • przekazywanie dyrektorowi wykonawczemu opinii do celów rekrutacji personelu naukowego Agencji;
  • udzielanie porad i/lub wydawanie opinii w kwestiach naukowych dotyczących działalności Agencji, przedkładanych przez zarząd lub dyrektora wykonawczego.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100