Kraje i sieć Eionet

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-11-11 14:29
Do Europejskiej Agencji Środowiska należą obecnie 33 kraje członkowskie i 6 państw współpracujących. Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska (Eionet) to sieć partnerska Agencji i zrzeszonych krajów. Agencja odpowiada za rozbudowę sieci oraz koordynację działań podejmowanych w jej ramach. W tym celu Agencja ściśle współpracuje z krajowymi punktami kontaktowymi, którymi są zazwyczaj krajowe agencje środowiska lub ministerstwa środowiska. Krajowe punkty kontaktowe odpowiadają za prowadzenie krajowych sieci łączących wiele instytucji (razem około 350).

Kraje członkowskie i współpracujące.

W skład 33 krajów członkowskich  wchodzi 28 państw członkowskich Unii Europejskiej  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Sześć państw leżących w regionie Bałkanów Zachodnich ma status współpracownika: Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia oraz Kosowo na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/99. Działania odbywające się w ramach współpracy są objęte przez Eionet i wspierane przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej.

EEA bierze także udział w szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej z państwami innymi niż państwa należące do Agencji.

EEA member countries
Kliknij mapę, aby powiększyć podgląd


europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Eionet)

Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska (Eionet) to sieć partnerska Agencji oraz jej krajów członkowskich i współpracujących. Agencja odpowiada za rozbudowę sieci oraz koordynację działań podejmowanych w jej ramach. W tym celu Agencja ściśle współpracuje z krajowymi punktami kontaktowymi, którymi są zazwyczaj krajowe agencje ds. środowiska lub ministerstwa środowiska w krajach członkowskich.

Krajowe punkty kontaktowe odpowiadają za koordynację sieci krajowych ośrodków informacyjnych, w ramach których współpracuje ponad tysiąc ekspertów z ponad 350 instytucji krajowych i innych organów zajmujących się informacjami o środowisku.

Oprócz krajowych punktów kontaktowych i krajowych ośrodków informacyjnych, Eionet obejmuje obecnie sześć europejskich ośrodków tematycznych (ETCs) w następujących dziedzinach: klimat i zmiany klimatu, różnorodność biologiczna, wpływ zmian klimatu, podatność i przystosowanie, informacje o wodzie, użytkowaniu gruntu i przestrzeni oraz ich analiza, oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja.

Więcej informacji:

Powiązane treści

Wiadomości i artykuły

Related briefings

Podobne publikacje

Zobacz również

Geographic coverage

Greece, Poland, Romania, Portugal, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany, France, Czech Republic, Italy, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Hungary, Bulgaria, Malta, Denmark, Iceland, Switzerland, Sweden, Austria, Luxembourg, Ireland, Liechtenstein, Slovakia, Norway, Slovenia
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100