Avfall og materialressurser

Endre språk

Avfall er en presserende miljømessig, sosial og økonomisk problemstilling. Økende forbruk og en økonomi i utvikling fortsetter å generere store mengder avfall som det krever en stadig større innsats å redusere og forebygge. Før i tiden ble avfall sett på som noe man måtte kvitte seg med, mens det i dag i stadig større grad blir betraktet som en ressurs. Dette gjenspeiles i endringer i måten vi håndterer avfall på – fra deponering til resirkulering og gjenvinning. More

Key facts and messages

Bla katalog

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100