«Mennesker først» – for å skape grønne byer som er gode å bo i

Byene våre utsettes for stadig større press som følge av befolkningsøkning, trafikkproblemer og klimaendringer. Hvordan kan vi gjøre byene lettere å ferdes i, bedre å bo i og mer bærekraftige? Et arkitektbyrå arbeider med å finne ut hvordan vi kan planlegge byene våre på en ny og bedre måte. Vi tok en prat med Helle Søholt, stiftende partner og administrerende direktør i Gehl Architects i København, for å finne ut mer.

Les mer

Grønne valg for politiske beslutningstakere, investorer og forbrukere

De tilgjengelige transportalternativene er mange og omfatter alt fra gange og elbiler til containerskip og høyhastighetstog. Det er mange faktorer som kan være avgjørende ved valg av transportmåte, blant annet pris, avstand, tilgjengelighet av infrastruktur og praktiske hensyn. Når det gjelder persontransport i Europa, er bil det foretrukne transportmiddelet. Men så er det slik at noen alternativer er grønnere enn andre. Hvordan kan vi sørge for at folk velger disse?

Les mer

Mat til sultne byer

Mat til sultne byer

30.09.2016

Maten vi spiser hjemme eller på restaurant, er laget av råvarer fra steder som ligger både nært og fjernt. I en stadig mer urbanisert og globalisert verden må maten som produseres på landsbygda, transporteres til byen. Det har vært mye fokus på å redusere avstanden maten blir transportert, noe som kan være et relevant, men iblant begrenset konsept. Et smartere og grønnere transportsystem vil bare kunne løse en del av problemet. Det er behov for en bredere analyse som tar for seg hele matsystemet.

Les mer

Grønn infrastruktur: bedre levevilkår via naturbaserte løsninger

Grønn infrastruktur tilbyr attraktive løsninger for miljømessige, sosiale og økonomiske problemer, og må derfor integreres fullt ut over ulike politikkområder. Mens Det europeiske miljøbyrået forbereder seg på å offentliggjøre en rapport om rollen grønn infrastruktur har for demping av effekten av naturkatastrofer relatert til klimaendringer, snakket vi med hovedforfatteren, Gorm Dige, prosjektleder for territorialt miljø, retningslinjer og økonomisk analyse.

Les mer

Klimaendringene og byene

Nå bor de fleste i Europa i byer, så de infrastrukturvalgene vi gjør, vil få stor betydning for hvordan vi vil klare klimaendringene. Hyppigere regn, flom og hetebølger er noen av de utfordringene Europas byer vil kunne oppleve som følge av klimaendringene. Vi spurte Holger Robrecht, stedfortredende regiondirektør for Europa i Local Governments for Sustainability/ICLEI hva byene gjør for å tilpasse seg klimaendringene.

Les mer

Hvordan gjøre byen "grønn"

Mer enn tre av fire europeere bor i byområder. Det som bybefolkningen produserer, kjøper, spiser og kaster, måten de forflytter seg på og hvor de bor, er alle faktorer som påvirker miljøet. Samtidig påvirker også måten byen er bygget på, hvordan innbyggerne lever. Vi spurte Roland Zinkernagel fra Malmø kommune i Sverige om konkrete tiltak som kan gjøre byen deres bærekraftig.

Les mer

Dublin griper fatt i helseproblemer som skyldes luftforurensning

Martin Fitzpatrick er direktør for miljørettet helsevern i Dublin kommunes enhet for overvåking av luftkvalitet og støy. Han er også kontaktpunkt i Dublin for et pilotprosjekt som DG Miljø i Europakommisjonen og Det europeiske miljøbyrå har igangsatt med sikte på å forbedre gjennomføringen av regelverket for luftkvalitet. Vi spurte ham hvordan Dublin takler helseproblemer relatert til dårlig luftkvalitet.

Les mer

Vann i byen

Vann i byen

18.12.2012

Befolkningsvekst, urbanisering og økonomisk utvikling gjør at etterspørselen etter ferskvann i urbane områder øker over hele Europa. Samtidig påvirker klimaendringer og forurensning også tilgjengeligheten av vann for bybefolkningene. Hvordan kan Europas byer fortsette å levere rent ferskvann til sine innbyggere?

Les mer

En urban verden

En urban verden

30.06.2011

Visste du at... en by påvirker et område som strekker seg langt utover byens grenser. For eksempel anslås det at London for å dekke sine behov og håndtere avfall og utslipp trenger et område som er nesten 300 ganger større enn sin egen geografiske utbredelse. SOER 2010

Les mer

Byene

Byene

22.03.2010

Fra urbane områder til urbane økosystemer

Les mer

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100