Du er her: Forside / Temaer / Transport / Høydepunkter

Høydepunkter

Endre språk

Press Release Trafikkforurensning er fortsatt helseskadelig i mange deler av Europa — 27.11.2012
Transporten i Europa genererer skadelige nivåer av luftforurensende stoffer og står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU. Mange av de resulterende miljøproblemene kan løses ved å trappe opp innsatsen for å nå nye EU-mål, ifølge den siste rapporten fra Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Den europeiske transportsektoren må være ambisiøs for å nå målene — 10.11.2011
Utslippene av mange forurensende stoffer fra transport gikk ned i 2009. Men denne nedgangen er muligens bare en midlertidig effekt av den økonomiske nedgangen, ifølge den ferske årsrapporten om transportsektorens utslipp fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM) tar for seg miljøkonsekvensene av transport. Rapporten er for første gang basert på det omfattende settet med kvantitative mål som er foreslått i Europakommisjonens veikart for transport for 2011.
Press Release Har europeisk transport blitt grønnere? Delvis. — 27.04.2010
Samtidig som teknologiske framskritt gjør at bilene blir stadig mer miljøvennlige, skal stadig flere passasjerer og mer gods fraktes over enda større avstander. Vinningen går dermed opp i spinningen. I en ny rapport basert på en analyse av langsiktige trender etterlyser Det europeiske miljøbyrå (EEA) en tydelig visjon som definerer hva Europas transportsystem skal være i 2050, og en konsekvent politikk for å oppnå dette.
Press Release Europa må styre transportpolitikken i riktig retning — 31.03.2009
Transportsektoren bidrar fortsatt uforholdsmessig mye til utslipp av klimagasser, dårlig luftkvalitet og støy i Europa og benytter seg fortsatt av de minst effektive måtene å flytte mennesker og varer på.
Press Release EU sliter med å redusere utslippene fra transportsektoren: behov for drastisk forbedring og klare mål — 03.03.2008
Transportsektoren i EU må iverksette strenge tiltak for å hjelpe Europa med å oppfylle sine mål om reduksjon i klimagassutslippene. Dette går fram av en ny rapport offentliggjort av Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Transportsektoren — verst i Kyoto-klassen igjen — 26.02.2007
Ifølge en ny rapport som Det europeiske miljøbyrå (EEA) offentliggjør i København i dag, er utslippet av klimagasser fra transportsektoren en viktig, men ikke uoverkommelig hindring for at EU skal nå Kyoto-målene om utslippsreduksjoner.
Press Release object code EEA offentliggjør det første digitale kartet over landskapsendringene i Europa — 17.11.2004
Det første digitale kartet over de mange endringene Europas landskaper har gjennomgått siden 1990, ble offentliggjort i dag. Dette gir beslutningstakere mulighet til å se hvordan beslutninger de tidligere har tatt innen f.eks. landbruk og samferdsel, har virket inn på regionens begrensede landressurser og på miljøet som sådan.
Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100