Miljøteknologi – innledning

Endre språk
Side Sist endret 03.06.2016 - 03:27
Europa er verdensledende innenfor miljøeffektive teknologier. EUs miljøindustri, som har mer enn to millioner ansatte, står for om lag en tredjedel av det globale markedet og vokser med rundt 5 % i året. Mulighetene som disse industriene tilbyr, utnyttes imidlertid fortsatt ikke fullt ut, da hindringene er mange, spesielt i form av miljøskadelige subsidier og fravær av økonomiske insentiver til miljøinnovasjon. Skal vi ta skrittet inn i en tidsalder hvor en bærekraftig økonomi med nullutslipp er rådende over hele kontinentet, er vi avhengig av en kombinasjon av tiltak som involverer alle lag av samfunnet – fra myndigheter og forskere til bedrifter og den enkelte borger.
Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100