Miljøscenarier – innledning

Endre språk
Side Sist endret 03.06.2016 - 03:32
Problemer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og bruk av naturressurser har langsiktige implikasjoner som krever langsiktige politiske løsninger. For å ta velinformerte strategiske beslutninger må vi forsøke å foregripe det som er i vente, og få en forståelse for utviklinger som er pågående, i ferd med å oppstå og latente. Hvis vi ønsker å tilnærme oss Europas bærekraft på en seriøs måte, må vi ha et perspektiv som favner lenger enn to valgsykluser. Et langsiktig perspektiv krever imidlertid et åpent sinn: De viktigste utfordringene Europa står overfor, kan endre seg betydelig med tiden. Miljøscenarier, miljøutsikter og andre former for framtidsrettede studier hjelper oss å gripe fatt i diskontinuiteten og usikkerheten med hensyn til framtidige utviklinger og utforme robust politikk som kan bestå tidens test.

Åpne PRELUDE

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100