1
Komplekse utfordringer i en tett sammenvevd verden

En av hovedkonklusjonene i EEAs flaggskiprapport, SOER 2010, er tilsynelatende innlysende: ”Europas miljøutfordringer er komplekse og kan ikke forstås isolert.”

Les mer

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100