Høydepunkter

Endre språk

Press Release Trafikkforurensning er fortsatt helseskadelig i mange deler av Europa — 27.11.2012
Transporten i Europa genererer skadelige nivåer av luftforurensende stoffer og står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU. Mange av de resulterende miljøproblemene kan løses ved å trappe opp innsatsen for å nå nye EU-mål, ifølge den siste rapporten fra Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Tydelige klimaendringer i Europa bekrefter akutt behov for tilpasningstiltak — 21.11.2012
Klimaendringene berører alle Europas regioner og medfører en rekke forskjellige konsekvenser for både samfunnet og miljøet. Vi kan forvente ytterligere konsekvenser i framtiden som potensielt kan gjøre store økonomiske skader, ifølge en ny vurdering som publiseres av Det europeiske miljøbyrået i dag.
Press Release Biologisk mangfold, klimaendringer og deg — 24.03.2010
EEA Signaler 2010: historier om mennesker og deres miljø
Press Release Europa må styre transportpolitikken i riktig retning — 31.03.2009
Transportsektoren bidrar fortsatt uforholdsmessig mye til utslipp av klimagasser, dårlig luftkvalitet og støy i Europa og benytter seg fortsatt av de minst effektive måtene å flytte mennesker og varer på.
Press Release Octet Stream Tørke og overforbruk av vann i Europa — 17.03.2009
Fra golfbaner til bøker, olivenolje til ferier – alle de varene og tjenestene vi er avhengige av, i tillegg til mange av våre daglige aktiviteter, krever en livsviktig ressurs: vann. En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) bekrefter at vannforbruket i mange deler av Europa ikke er bærekraftig, og anbefaler en ny tilnærming til forvaltningen av vannressursene.
Highlight Bli med og kjemp for miljøet som hemmelig agent i en tegneserie — 16.04.2008
Nå kan barn lære om miljøvern samtidig som de tar opp jakten på miljøskurker på Det europeiske miljøbyråets nye nettsted ”Miljøagentene”, som er tilgjengelig på 24 språk.
Press Release EU sliter med å redusere utslippene fra transportsektoren: behov for drastisk forbedring og klare mål — 03.03.2008
Transportsektoren i EU må iverksette strenge tiltak for å hjelpe Europa med å oppfylle sine mål om reduksjon i klimagassutslippene. Dette går fram av en ny rapport offentliggjort av Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Nedgang i utslippene av klimagasser i EU i 2005 — 15.06.2007
Ifølge den årlige rapporten om klimagasser i Det europeiske fellesskap utarbeidet av Det europeiske miljøbyrå (EEA) i København, var det en nedgang i utslippene av alle klimagasser som bidrar til klimaendringene fra 2004 til 2005.
Press Release Transportsektoren — verst i Kyoto-klassen igjen — 26.02.2007
Ifølge en ny rapport som Det europeiske miljøbyrå (EEA) offentliggjør i København i dag, er utslippet av klimagasser fra transportsektoren en viktig, men ikke uoverkommelig hindring for at EU skal nå Kyoto-målene om utslippsreduksjoner.
Press Release object code Nytt nettbasert overvåkingssystem for luftforurensning — 18.07.2006
Med Ozone Web, det nye internettverktøyet som ble lansert i København i dag av Det europeiske miljøbyrået (EEA), har brukerne for første gang mulighet til å overvåke og spore nivået av bakkenært ozon i paneuropeisk skala.
Press Release object code Klimaendringer topper listen over miljøutfordringer — Europa kjenner varmen — 29.11.2005
Beslutningstakere, næringsliv og privatpersoner må gripe fatt i en lang rekke miljøutfordinger nå - eller betale dyrt senere
Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100