Biologisk mangfold

Endre språk
Side Sist endret 22.04.2016 - 11:08

<p >Biologisk mangfold omfatter mangfoldet av gener, arter og økosystemer som utgjør livet på jorden. Vi er for tiden vitne til et jevnt tap av biologisk mangfold, med dyptgripende konsekvenser for naturen og for menneskers velvære. Hovedårsaken er endringer i naturlige habitater. Disse skyldes intensiv landbruksproduksjon, utbygging, bergverksdrift, overbeskatning av skoger, hav, elver, innsjøer og jordbunnen, invasjon av fremmede arter, forurensning og – i økende grad – globale klimaendringer. Europa har satt et mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Nye EEA-vurderinger viser at det er liten sannsynlighet for at målet kan nås uten en lang rekke flere politiske tiltak.

EEA-video: Biologisk mangfold 2010

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100