Personlige verktøy

neste
forrige
elementer

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Temaer / Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Endre språk

Biologisk mangfold omfatter mangfoldet av gener, arter og økosystemer som utgjør livet på jorden. Vi er for tiden vitne til et jevnt tap av biologisk mangfold, med dyptgripende konsekvenser for naturen og for menneskers velvære. Hovedårsaken er endringer i naturlige habitater. Disse skyldes intensiv landbruksproduksjon, utbygging, bergverksdrift, overbeskatning av skoger, hav, elver, innsjøer og jordbunnen, invasjon av fremmede arter, forurensning og – i økende grad – globale klimaendringer. Europa har satt et mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Nye EEA-vurderinger viser at det er liten sannsynlighet for at målet kan nås uten en lang rekke flere politiske tiltak. More

Viktige fakta og meldinger
Økosystemene i hav- og kystområdene er svekket i Svartehavet, Middelhavet, Østersjøen, Nordøst-Atlanteren og Arktis. Denne utviklingen skyldes fiske, landbruk, kjemikalier i industrien, turistutbygging, skipsfart, energiutvinning og annen... flere
Europas ferskvannsressurser inneholder mange forurensende stoffer, blant annet næringsstoffer, metaller, plantevernmidler, patogene mikroorganismer, industrikjemikalier og legemidler. Disse kan skade økosystemene i vann, forringe habitater... flere
Land er en begrenset ressurs, og måten arealer brukes på, er en av de viktigste drivkreftene bak miljøendringer, med betydelige konsekvenser for livskvalitet, for økosystemer og for infrastrukturforvaltningen. Miljøendringene vil i sin... flere

Kommentarer

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100