Personlige verktøy

neste
forrige
elementer

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Temaer / Luftforurensning / EEAs aktiviteter

EEAs aktiviteter

Endre språk
Side Sist endret 13.08.2014 - 14:51
EEA er Den europeiske unions luftdatasenter. EEA støtter gjennomføringen av en rekke EU-direktiver knyttet til utslipp til luft og luftkvalitet. EEA bidrar også til evalueringen av EUs luftforurensningspolitikk og til utviklingen av langsiktige strategier for å forbedre luftkvaliteten i Europa. EEAs arbeid fokuserer på å dokumentere og vurdere trender innen luftutslipp og luftkvalitet og beslektede politiske tiltak og initiativer i Europa.

Utslipp av luftforurensende stoffer

EEA bistår EU i utviklingen av langsiktige strategier for å redusere utslipp av luftforurensende stoffer ved å gi vurderinger og informasjon til beslutningstakerne. Sentrale aktiviteter og produkter omfatter:

 

Luftkvalitet

EEAs arbeid på området luftkvalitet har støttet utviklingen og den framtidige gjennomføringen av direktivet om luftkvalitet og renere luft for Europa og eksisterende EU-lovgivning om luftkvalitet.

 Sentrale aktiviteter og produkter omfatter:

 

EEAs luft- og transportgruppe leder byråets arbeid på dette feltet. Gruppen samarbeider tett med Europeisk emnesenter for luft og klimaendringer (ETC/ACC) og EEAs nettverk av land (Eionet).

 

Geographic coverage

Europe
Dokumenter handlinger

Kommentarer

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100