Du er her: Forside / Oversikt over produkter

Oversikt over produkter

Endre språk

Publikasjoner

I denne delen finner du alle rapportene som er utarbeidet av Miljøbyrået. Det omfatter rapporter om miljøtilstanden, tematiske og tekniske rapporter, orienteringer og virksomhetsdokumenter.

Les mer

Miljøområder

Du finner alle EEA-produkter og all EEA-informasjon ved å bla gjennom de ulike miljøområdene.

Les mer

Indikatorer

Indikatorer måler utviklinger innenfor utvalgte aspekter, inkludert framskrittene mot avtalte mål. EEA publiserer jevnlig indikatorer, både i den årlige rapporten ”Miljøsignaler” og i indikatorbaserte rapporter om bestemte sektorer og emner. Indikatorene kan vurderes enkeltvis i indikatordelen og temavis etter miljøområd.

Les mer

Interaktive kart og data

I denne delen finner du interaktive verktøy som lar deg undersøke miljødata og utforske kart over Europa.

Les mer

Kart og grafer

Kart- og graftjenesten inneholder mesteparten av de publiserte analyseresultatene som er utarbeidet av og for EEA. Analyseresultater publisert i indikatorfaktaark og rapporter vises alltid enten med et kart, en graf og/eller en tabell. Å lage slike produkter krever arbeid og innsats fra mange eksperter. EEA ønsker å sikre innsyn i disse prosessene og har gitt dem en sentral plass på nettstedet.

Les mer

Data

Datadelen gir tilgang til datasett som brukes i EEAs periodiske rapporter. Datasettene inneholder aggregerte data, vanligvis på landnivå, med en geografisk dekning som minst omfatter de 15 "gamle" EU-medlemsstatene. På grunnlag av datasettene er det mulig å generere grafer, noe som i framtiden også vil gjelde kart. Det opplyses om kilden til hvert datasett og settets geografiske og tidsmessige dekning.

Les mer

Undervisningsprodukter

Miljøet forklart på en lettfattelig måte både for voksne og for et yngre publikum.

Les mer

Multimediesenter

En samling av videoer og animasjoner om miljøet i Europa.

Les mer

Miljøtermbasen ETDS

Miljøtermbasen ETDS (Environmental Terminology and Discovery Service) inneholder om lag 10 000 engelske termer med definisjoner og definisjonskilder, akronymer, synonymer og en interaktiv søkefunksjon som hjelper deg å finne lenker til publikasjoner, data og multimediemateriell publisert av EEA. De fleste termene er oversatt til 24 språk.

Les mer

Kalender for miljøarrangementer

Bla gjennom kalenderen og finn interessante miljøarrangementer verden rundt.

Les mer

Geographic coverage

Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100