Personlige verktøy

neste
forrige
elementer

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Juridiske merknader / Copyright

Juridisk meddelelse

Endre språk
Side Sist endret 11.04.2014 - 15:28

Med mindre annet er angitt, er viderebruk av innhold på EEAs nettsted tillat for kommersielle eller ikke-kommersielle formål med kildeangivelse.

EEAs retningslinjer for viderebruk følger europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor i EU og kommisjonsbeslutning 2006/291/EF, Euratom om viderebruk av informasjon fra Kommisjonen.

EEA påtar seg intet juridisk eller erstatningsrettslig ansvar for viderebruk av innhold som er tilgjengelig på dets nettsted.

Spørsmål om viderebruk av innhold på EEAs nettsted henvises til Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 København K, Tlf. +45 33 36 71 00, faks +45 33 36 71 99, e-post copyrights@eea.europa.eu.

 

Geographic coverage

Europe
Dokumenter handlinger

Kommentarer

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100