Milieuscenario's

Taal wijzigen:

Problemen zoals klimaatverandering, verloren gaan van biodiversiteit en gebruik van natuurlijke hulpbronnen hebben langetermijnimplicaties die langetermijnbeleidsoplossingen vereisen. Voor het nemen van geïnformeerde strategische besluiten is het nodig te anticiperen op wat in het verschiet ligt en doorlopende, opkomende en latente ontwikkelingen te onderkennen. Als we serieuze zaak willen maken van de duurzaamheid van Europa, moeten we verder kijken dan twee wetgevende periodes. Een langetermijnvisie vereist echter ruimdenkendheid: de belangrijkste uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, kunnen in de loop der tijd aanzienlijk veranderen. Milieuscenario's, toekomstanalyses en andere soorten toekomstonderzoek helpen ons bij het omgaan met discontinuïteit en onzekerheden van toekomstige ontwikkelingen en bij het ontwikkelen van degelijk beleid dat de toets der tijd kan doorstaan. More

Key facts and messages

Subtopics

Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100