Introductie visserij

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 03-06-2016 03:32

De Europese vissersvloot heeft een zorgwekkende overcapaciteit. Overbevissing kan ernstige gevolgen hebben voor het hele mariene milieu. Zo brengen bepaalde trawlvisserijtechnieken schade toe aan de zeer belangrijke zeebodemhabitat. Aan het andere einde van de voedselketen komen zeevogels, zeeleeuwen, walvissen en andere zeezoogdieren voedsel tekort.

De centrale vraag is of Europa kan voorkomen dat haar resterende reserves worden leeggevist en in plaats daarvan een industrie kan ontwikkelen die duurzaam is voor zowel het milieu als voor iedereen die ervan leeft. In dit gedeelte wordt gekeken naar de herziening van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid van de EU, gericht op het waarmaken van bovenstaand scenario, en zijn onderzoeken te vinden naar visreserves, activiteiten van de vissersvloot en potentiële alternatieven, zoals viskweek.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100