Wie wij zijn

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 13-05-2016 15:40
Het Europees Milieuagentschap (EMA) is een agentschap van de Europese Unie. Het is onze taak betrouwbare, objectieve informatie over het milieu te verstrekken. Wij vormen een belangrijke informatiebron voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, aanname, invoering en evaluatie van milieubeleid, en voor het grote publiek. Het EMA heeft nu 33 lidstaten.

De verordening voor oprichting van het EMA werd in 1990 aangenomen door de Europese Unie en werd van kracht tegen het eind van 1993, onmiddellijk nadat het besluit was genomen om het EMA in Kopenhagen te vestigen. Het werk ging echt van start in 1994. De verordening bepaalde ook de oprichting van het Eionet (European Environment Information and Observation Network - Europees netwerk voor milieu-informatie en -observatie).

Het is de taak van het EMA:

Onze belangrijkste klanten zijn de instellingen van de Europese Unie (de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad) en onze lidstaten. Naast deze centrale groep Europese beleidsactoren maken ook andere EU-instellingen, zoals het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, gebruik van onze diensten.

Ook het bedrijfsleven, universiteiten, non-gouvernementele organisaties en andere maatschappelijke groeperingen maken in belangrijke mate gebruik van onze informatie. Wij proberen met onze klanten een tweewegcommunicatie tot stand te brengen, zodat wij de informatiebehoeften correct kunnen interpreteren en ervoor kunnen zorgen dat zij de geleverde informatie begrijpen en gebruiken.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerde inhoud

Verwante publicaties

Zie ook

Geographic coverage

Europe
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100