Bestuur

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 17-06-2016 11:03
Het EMA wordt bestuurd door een raad van bestuur en een bureau, met een adviserende functie voor een wetenschappelijk comité. De uitvoerend directeur is aan de raad van bestuur verantwoording schuldig over de implementatie van programma's en de dagelijkse werkzaamheden van het EMA.

EEA governance
Raad van bestuur

De raad van bestuur van het EMA bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de lidstaten, twee vertegenwoordigers van de Commissie en twee door het Europees Parlement benoemde wetenschappers van naam. Tot de taken van de raad van bestuur behoort het goedkeuren van het meerjarenwerkprogramma, de jaarlijkse werkprogramma's en de jaarlijkse rapporten, het benoemen van de uitvoerend directeur en het aanwijzen van de leden van het wetenschappelijk comité. 

Bureau

Het bureau wordt gevormd door de voorzitter, maximaal vijf vicevoorzitters, een vertegenwoordiger van de Commissie en een van de door het Europees Parlement aangewezen leden. Buiten vergaderingen van de raad van bestuur is het bureau gemachtigd tot het nemen van tussentijdse bestuurlijke besluiten die nodig zijn voor het effectief functioneren van het Agentschap.

Uitvoerend directeur

De uitvoerend directeur is aan de raad van bestuur verantwoording schuldig over de implementatie van programma's en de dagelijkse werkzaamheden van het EMA.

Wetenschappelijk comité

Het wetenschappelijk comité adviseert de raad van bestuur en de uitvoerend directeur. De drie belangrijkste taken van het comité zijn:

  • Beoordelen van de meerjaren- en jaarlijkse programma's van het EMA;
  • Aan de uitvoerend directeur een standpunt kenbaar maken met betrekking tot de aanname van wetenschappelijk personeel voor het Agentschap;
  • Adviseren en/of oordelen over enige wetenschappelijke kwestie met betrekking tot de activiteiten van het Agentschap ten behoeve van de raad van bestuur of de uitvoerend directeur.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100