6 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Infographic Hoe kunnen we een circulaire economie tot stand brengen met een efficiënt gebruik van hulpmiddelen?
Momenteel gebruiken we meer hulpbronnen dan onze planeet in een bepaalde tijd kan produceren. Het is belangrijk dat we minder afval produceren en minder grondstoffen winnen.
Bevindt zich in Persruimte Infografiek
Press Release Het milieu in Europa in 2015: toekomstige voorspoed vergt meer ambitie voor beleid, kennis, investeringen en innovatie
Het Europese milieu- en klimaatbeleid heeft substantiële voordelen opgeleverd door naast de verbetering van milieu en kwaliteit van leven ook te zorgen voor meer innovatie, werkgelegenheid en groei. Desondanks ziet Europa zich nog steeds geplaatst voor allerlei hardnekkige en toenemende problemen op milieugebied. Die kunnen alleen worden opgelost als de productie- en consumptiesystemen die ten grondslag liggen aan de milieuproblemen grondig worden aangepakt.
Bevindt zich in Persruimte Persberichten
Article De Europese landbouw: hoe maken we voedsel betaalbaar, gezond en ‘groen’?
Om voldoende voedsel te kunnen produceren, is Europa afhankelijk van intensieve landbouw, die een weerslag heeft op het milieu en onze gezondheid. Kan Europa een milieuvriendelijkere manier vinden om voedsel te produceren? We vroegen het Ybele Hoogeveen, die leiding geeft aan een groep binnen het Europees Milieuagentschap die zich bezighoudt met het effect van het gebruik van hulpbronnen op het milieu en het welzijn van de mens.
Bevindt zich in Artikelen
Uitgave Het milieu in Europa - De vierde balans
Bevindt zich in Publicaties
Article Afval: probleem of hulpbron?
Afval is niet alleen een milieuprobleem maar economisch gezien ook een verliespost. Gemiddeld produceren Europeanen 481 kilo huisvuil per jaar. Een steeds groter deel daarvan wordt gerecycled of gecomposteerd, en steeds minder gaat naar de stort. Hoe kunnen we de manier waarop we produceren en consumeren zodanig veranderen dat we steeds minder afval produceren en tegelijkertijd al het afval als hulpbron gebruiken?
Bevindt zich in Signalen - Leven in een veranderend klimaat Signalen 2014 Artikelen
Article De economie: efficiënt met hulpbronnen, groen en circulair
Ons welzijn is afhankelijk van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. We winnen hulpbronnen en verwerken ze tot voedsel, gebouwen, meubels, elektronische apparaten, kleding enz. Alleen verbruiken wij onze hulpbronnen sneller dan het milieu ze weer kan aanmaken om ons te onderhouden. Hoe kunnen we op de lange termijn het welzijn van onze samenleving waarborgen? Het groener maken van onze economie kan daarbij zeker helpen.
Bevindt zich in Signalen - Leven in een veranderend klimaat Signalen 2014 Artikelen
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100