7 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Infographic Luchtverontreiniging in huis
We brengen een groot deel van de dag binnenshuis door – thuis, op het werk, op school of in winkels. Sommige luchtvervuilende stoffen komen binnenshuis in grotere concentraties voor dan in de buitenlucht en kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken.
Bevindt zich in Signalen - Leven in een veranderend klimaat Signalen 2013 Infografiek
Infographic Hoe houden het milieu en ons welzijn en onze gezondheid verband met elkaar?
Zonder natuurlijke hulpbronnen is er geen productie en consumptie. Ze zorgen voor rijkdom en banen, en dragen daarmee bij aan de kwaliteit van ons leven en ons welzijn. Maar ons gebruik van hulpbronnen ondermijnt het vermogen van onze ecosystemen om ons in de toekomst te onderhouden.
Bevindt zich in Persruimte Infografiek
Press Release Het milieu in Europa in 2015: toekomstige voorspoed vergt meer ambitie voor beleid, kennis, investeringen en innovatie
Het Europese milieu- en klimaatbeleid heeft substantiële voordelen opgeleverd door naast de verbetering van milieu en kwaliteit van leven ook te zorgen voor meer innovatie, werkgelegenheid en groei. Desondanks ziet Europa zich nog steeds geplaatst voor allerlei hardnekkige en toenemende problemen op milieugebied. Die kunnen alleen worden opgelost als de productie- en consumptiesystemen die ten grondslag liggen aan de milieuproblemen grondig worden aangepakt.
Bevindt zich in Persruimte Persberichten
Uitgave Het milieu in Europa - De vierde balans
Bevindt zich in Publicaties
Article Octet Stream Regelgeving over luchtkwaliteit in Europa
Luchtverontreiniging is niet overal hetzelfde. Uit diverse bronnen worden verschillende vervuilende stoffen in de atmosfeer uitgestoten. Eenmaal in de atmosfeer, kunnen die stoffen worden omgezet in nieuwe vervuilende stoffen en zich over de hele wereld verspreiden. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor het aanpakken van dit complexe probleem, is niet eenvoudig. Hieronder staat een overzicht van de luchtwetgeving in de Europese Unie.
Bevindt zich in Signalen - Leven in een veranderend klimaat Signalen 2013 Artikelen
Article Dublin pakt de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging aan
Martin Fitzpatrick is hoofdambtenaar Milieuhygiëne van de afdeling Luchtkwaliteit en Geluidhinder van de gemeente Dublin, Ierland. Hij is ook de contactpersoon van Dublin voor een proefproject van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie en het EMA voor het verbeteren van de uitvoering van luchtkwaliteitswetgeving. We vroegen hem wat Dublin doet aan de gezondheidsproblemen die in verband worden gebracht met slechte luchtkwaliteit.
Bevindt zich in Signalen - Leven in een veranderend klimaat Signalen 2013 Interviews
Uitgave SIGNALEN 2011 - Globalisering, het milieu en jij
Elk jaar brengt het Europees Milieuagentschap (EMA) Signalen uit, dat artikelen met momentopnames bevat van vraagstukken die het komende jaar van belang zullen zijn voor zowel het debat over milieubeleid als voor het bredere publiek.
Bevindt zich in Publicaties
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100