6 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Article D source code Klimaatverandering in de stad
De meeste mensen in Europa wonen tegenwoordig in de stad. De keuzes die we voor onze stedelijke infrastructuur maken, zullen daarom van grote invloed zijn op de vraag hoe goed we de klimaatverandering aankunnen. Waarschijnlijk zullen de Europese steden als gevolg van de klimaatverandering onder meer met frequentere regenval, overstromingen en hittegolven worden geconfronteerd. We hebben aan Holger Robrecht, adjunct-regionaaldirecteur van ICLEI, gevraagd welke maatregelen steden nemen voor de aanpassing aan de klimaatverandering.
Bevindt zich in Signalen - Leven in een veranderend klimaat Signalen 2015 Interviews
Article Troff document Leven in een veranderend klimaat
Ons klimaat is aan het veranderen. Uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat de wereldgemiddelde temperatuur stijgt en dat zich verschuivingen in neerslagpatronen voordoen. Tevens blijkt dat gletsjers, het Noordpoolijs en de Groenlandse ijskap smelten. Uit het vijfde evaluatieverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) komt naar voren dat de opwarming sinds het midden van de 20e eeuw voornamelijk te wijten is aan een toename van de concentraties van broeikasgassen als gevolg van emissies die door menselijke activiteiten worden veroorzaakt. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de verbranding van fossiele brandstoffen en veranderingen in het bodemgebruik.
Bevindt zich in Signalen - Leven in een veranderend klimaat Signalen 2015 Artikelen
Press Release Onmiskenbare signalen van klimaatverandering in Europa bevestigen de urgentie van adaptatie
Alle regio's in Europa ondervinden momenteel gevolgen van klimaatverandering, die een breed scala aan effecten op de samenleving en het milieu veroorzaakt. In een studie, die vandaag is gepubliceerd, zegt het Europees Milieuagentschap (EMA) te verwachten dat deze effecten in de toekomst nog zullen toenemen en hoge schadekosten zullen veroorzaken.
Bevindt zich in Persruimte Persberichten
Uitgave EMA-Signalen 2009, belangrijke milieuvraagstukken voor Europa
Bevindt zich in Publicaties
Uitgave Het milieu in Europa - De vierde balans
Bevindt zich in Publicaties
Article Zijn we klaar voor de klimaatverandering?
De klimaatverandering heeft uiteenlopende gevolgen voor onze gezondheid, onze ecosystemen en de economie. Deze gevolgen zullen in de komende decennia naar alle waarschijnlijkheid steeds ernstiger worden. Als we niets doen, zouden deze gevolgen wel eens hoge kosten met zich kunnen brengen in de vorm van gezondheidsproblemen, schadelijke effecten voor ecosystemen en beschadigde gebouwen en infrastructuur. In heel Europa zijn inmiddels tal van projecten gestart ter voorbereiding op een veranderend klimaat.
Bevindt zich in Signalen - Leven in een veranderend klimaat Signalen 2015 Artikelen
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100